Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba pasirengusi vertinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2015 ir 2016 metų mokslo (meno) veiklos rezultatus

Data 2017-06-21 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos š. m. birželio 1 d. raštu Nr. SR-2470 ir birželio 15 d. raštu Nr. SR-2743 „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų 2015 ir 2016 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo“, pradeda Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2015–2016 metų mokslo (meno) veiklos ataskaitų vertinimo procedūras.

Nuo birželio 18 d. Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos ataskaitų informacinėje sistemoje http://ataskaita.lmt.lt atvertos 2015 ir 2016 metų ataskaitų posistemės. Jose yra sudarytos sąlygos savo veiklos ataskaitas teikti ne tik valstybiniams universitetams ir mokslinių tyrimų institutams, bet ir universitetų ligoninėms, nevalstybiniams universitetams ir mokslinių tyrimų institutams (toliau – Institucijos).

Institucijos 2015 metų ataskaitas gali teikti nuo birželio 19 d. iki liepos 9 d., 2016 metų – iki liepos 30 d.

Institucijų 2015–2016 metų mokslo (meno) veiklos vertinimą Taryba vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 patvirtinta „Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika“ (nauja redakcija patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-79) bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamentu.

Pateiktų ataskaitų vertinimą numatyta atlikti iki spalio 16 d.