Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba atveria duomenų apie gautas paraiškas ir šalies tyrėjų projektus sąvadą „Spektras“

Data 2017-07-17 Kategorija Tarybos naujienos

Atveriamas „Spektras“: apie Lietuvos mokslo tarybos vykdomą mokslo konkursinį finansavimą  sutelktai ir išsamiai

Kiek paraiškų konkursų finansuoti mokslinių tyrimų ir susijusios veiklos projektus per septynerius metus surengė Lietuvos mokslo taryba? Kiek ir kokių finansavimo priemonių ji administruoja? Kiek ir kokių mokslinių tyrimų atliekama šiais metais? Kiek jų atlikta per septynerius metus ir kiek lėšų jiems skirta? Tokia informacija ir visas Lietuvos mokslo tarybos vykdomos mokslo finansavimo veiklos duomenynas nuo šiol yra atviras visuomenei internetiniame Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade „Spektras“ – spektras.lmt.lt.

Vienoje vietoje skelbiami duomenys apie gautas paraiškas ir vykdytus bei vykdomus projektus suteikia galimybę lengviau ir operatyviau gauti dominančią informaciją apie šalies tyrėjų veiklą, yra aktualūs mokslo politikos formavime dalyvaujančioms bei šalies mokslo ir studijų institucijoms ir patiems tyrėjams.

Tai išsamus aktualios informacijos apie konkursų būdu Lietuvos tyrėjų vykdytus ir vykdomus projektus sąvadas. Jis atskleidžia ne tik Tarybos konkursinio finansavimo veiklos apimtis, bet ir tyrėjų dalyvavimą konkursuose bei visą šalies tyrėjus dominančių sričių ir temų spektrą.

Nuo mokslo konkursinio finansavimo pradžios 2010 m. Tarybai pateikta daugiau kaip 22 tūkstančiai paraiškų. Kasmet Taryba skelbia apie 30 kvietimų teikti paraiškas vidutiniškai pagal 40 įvairios apimties nacionalinių ir tarptautinių priemonių, skirtų finansuoti mokslinius tyrimus ir su mokslu susijusias veiklas, svarbias tyrėjų karjerai ir pasiektų rezultatų sklaidai. Per tą laiką konkursuose laimėjo daugiau kaip 11 tūkstančių tyrėjų projektų, iš kurių per 10 tūkstančių jau baigti. Tai tik nedidelė dalis duomenų, kuriuos galima rasti sąvade.

„Spektro“ vartotojas čia gali atlikti paiešką pagal Tarybos administruojamas priemones, rasti vykdomus ir vykdytus mokslinių tyrimų, mokslininkų mobilumo, sklaidos ir karjeros projektus, duomenis apie jiems skirtas lėšas, trukmę ir vykdytojus – tyrėjus ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, sekti informaciją apie konkursų rezultatus, matyti finansavimo priemonių įvairovę ir gausą, konkursų istoriją, susipažinti su dalies mokslinių tyrimų rezultatų santraukomis ir daugelį kitų dalykų.

„Spektro“ duomenys duomenys į sąvadą perkeliami iš Tarybos paraiškų ir ataskaitų administravimo informacinės sistemos pasibaigus paraiškų konkursui, mokslinių tyrimų projektų ataskaitų vertinimui ar projektų finansavimo priemonei.

Planuojama, kad šių metų rudenį mokslo politikos formavime dalyvaujančių institucijų atstovams bus rengiami seminarai, padėsiantys perprasti „Spektro“ galimybes ir tinkamiau pasinaudoti jame esančiais duomenimis.

Iki metų pabaigos Taryba tikrins „Spektro“ klaidas, apie pastebėtus netikslumus prašome pranešti e. p. spektras@lmt.lt.

Lietuvos mokslo taryba yra pagrindinė mokslą konkursų būdu finansuojanti institucija Lietuvoje. Metinis konkursinio finansavimo biudžetas – apie 15 mln. eurų.