Pradžia EN

Lietuvos ir Šiaurės šalių mokslininkai kviečiami siūlyti klimato kaitos problemas atliepiančius projektus

Data 2023-09-13 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Lietuvos ir Šiaurės šalių mokslininkai kviečiami siūlyti klimato kaitos problemas atliepiančius...

Lietuvos mokslo taryba (LMT) ir „Nordforsk“ kviečia Lietuvos tyrėjus teikti paraiškas ir su kolegomis iš šešių Šiaurės ir Baltijos regiono šalių dalyvauti tarptautiniuose žaliojo perėjimo problemas siūlančiuose spręsti projektuose.

Šioje Šiaurės šalių ir Baltijos šalių iniciatyvoje pagrindinis dėmesys skiriamas trims svarbioms temoms siekiant sklandaus žaliojo perėjimo:
1. Energijos vartojimo efektyvumas maisto sistemose siekiant ekologiško perėjimo (angl. Energy Efficiency in the Food Systems for a Green Transition)
2. Klimato ir lyčių perspektyva (angl. Climate and Gender Perspectives)
3. Demokratinis įsitraukimas ir piliečių įsitraukimas į žaliąjį perėjimą (angl. Democratic Engagement and Citizen-Involvement in Green Transition)

Dalyvaujančios šalys: Danija, Estija, Islandija, Lietuva, Norvegija, Suomija ir Švedija.

Projekto biudžetas - 12 mln. Eur. (Lietuvos biudžetas 600 tūkst. Eur.)

Paraiškas galima teikti iki š. m. gruodžio 5 d. 13 val. (CET) „Nordforsk“ paraiškų teikimo sistemoje.

 

Kvietime dalyvaujančių Šiaurės ir Baltijos šalių mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos savo finansinį įnašą skyrė vienai ar kelioms iš trijų kvietimo temų. Lietuva dalyvauja visose trijose temose. Kiekviena paraiška turi būti teikiama tik vienai iš trijų kvietimo temų, o pasirinkta tema turi būti nurodyta paraiškos formoje. Kiekviena kvietimo tema bus vertinamas tos temos tarptautinės ekspertų grupės. Sprendimas dėl finansavimo priimamas atsižvelgus į temai pateiktų paraiškų aukščiausius balus ir neviršijant temai skirto biudžeto.

„Žaliojo perėjimo“ kvietimas sutelkia dėmesį į pagrindinius mūsų visuomenės bruožus, tokius kaip lygybė, demokratinis įsitraukimas, dalyvavimas ir atstovavimas. Be to, ja atsižvelgiama į neatidėliotiną Šiaurės ir Baltijos šalių regiono poreikį rasti efektyvesnes ir tvaresnes maisto sistemas. Kvietimas suteikia galimybę mokslininkams ištirti skirtingą praktiką Šiaurės ir Baltijos regionuose ir tarp jų, taikant lyginamuosius metodus, siekiant nustatyti panašumus, skirtumus ir bendrus iššūkius bei nustatyti, optimizuoti ir rekomenduoti geriausią praktiką.

 

Ankstesnio bendradarbiavimo rezultatai:

„Nordforsk“ programos „Ateities profesinis gyvenimas” kvietimas

Tarptautiniam paraiškų teikimo konkursui buvo pateikta 21 paraiška, iš jų – 11 su Lietuvos dalyviais. Atlikus tarptautinį paraiškų vertinimą buvo nutarta finansuoti 5 projektus, iš jų – 2 su Lietuvos dalyviais.

Visas finansuojamų projektų sąrašas „Nordforsk“ tinklalapyje.

„Nordforsk“ programos „Tvarus žemės ūkis ir klimato kaita” kvietimas

Tarptautiniam paraiškų teikimo konkursui buvo pateikta 31 paraiška, iš jų – 13 su Lietuvos dalyviais. Atlikus tarptautinį paraiškų vertinimą buvo nutarta finansuoti 7 projektus, iš jų – 4 su Lietuvos dalyviais ( Lietuvos mokslo taryba finansuoja 3 projektus, LR žemės ūkio ministerija – 1.

Visas finansuojamų projektų sąrašas „Nordforsk“ tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie kvietimo sąlygas, rasite čia.

 

Daugiau informacijos:

Laura Kostelnickienė
Lietuvos mokslo tarybos
Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
Programų koordinatorė
Tel.: +370 676 17398
El. p.: laura.kostelnickiene@lmt.lt