Pradžia EN

Lietuva ir Japonija stiprina ryšius bendruose mokslinių tyrimų ir sklaidos projektuose

Data 2023-09-25 Kategorija Tarybos naujienos
Lietuva ir Japonija stiprina ryšius bendruose mokslinių tyrimų ir sklaidos projektuose

Šiandien, rugsėjo 25 d. Lietuvos mokslo tarybos (LMT) pirmininkas dr. Gintaras Valinčius susitiko su Japonijos ambasadoriumi Lietuvoje J.E. Ozaki Tetsu. Susitikimo metu buvo pristatyta LMT veikla, aptartos LMT vykdomos bendros Lietuvos ir Japonijos mokslo skatinimo organizacijos Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) programos bei ateities bendradarbiavimo aspektai.

„Sėkminga Lietuvos ir Japonijos mokslo bendruomenių partnerystė lemia ne tik mokslo pažangos didėjimą, bet ir kultūrinį keitimąsi bei mokslininkų idėjų įvairovės plėtojimą. Šis bendradarbiavimas turi didžiulį potencialą naujiems technologiniams sprendimams, būtiniems užtikrinti tiek Lietuvos mokslo, tiek verslo bendruomenių tarptautinį konkurencingumą,“ – susitikimo metu pažymėjo LMT pirmininkas dr. Gintaras Valinčius. „Bendrų projektų su Japonija įgyvendinimas leidžia išlaikyti ir pritraukti į Lietuvą jaunuosius tyrėjus, kurie ieško galimybių realizuoti savo idėjas įmonėse ir organizacijose, kuriančiose mokslo žiniomis grįstas inovacijas.“ – pabrėžė G. Valinčius.

LMT ir Japonijos JSPS partnerystė tęsiasi nuo 2014 m. – jau įgyvendinta 25 bendri Lietuvos-Japonijos projektai: 23 mokslinių tyrimų iniciatyvos ir du sklaidos projektai. Lietuvoje naujiems mokslo projektams finansuoti iki 2022 m. buvo skiriama iki 80 tūkst. Eur, o metinis programos biudžetas – apie 180 tūkst. Eur. 2023 m. metinis programos biudžetas padidintas iki 220 tūkst. Eur. Iš viso 2014 m. iki 2022 m. bendrų mokslinių tyrimų finansavimui LMT skyrė 1,874 mln. Eur. Šiuo metu vyksta nauji kvietimai teikti paraiškas bendriems moksliniams tyrimams: 2023 m. gauta 19 paraiškų, kvietimo rezultatus planuojama pristatyti iki 2024 m. kovo mėn. Paraiškos teikiamos abiejose šalyse, taip parodant abiejų šalių įsipareigojimą siekti lygiaverčio bendradarbiavimo. Mokslinių tyrimų projektų trukmė – ne ilgesnė kaip 2 metai, o sklaidos projektų trukmė – ne ilgesnė kaip 12 mėnesių. Visos pateiktos paraiškos vertinamos atrinktų ekspertų Lietuvoje ir Japonijoje. Projektus finansavimui gauti atrenka LMT ir JSPS bendru sprendimu, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus abejose šalyse – tai užtikrina, kad paramai bus atrinkti tik perspektyviausi ir didžiausią poveikį turintys projektai.

Daugiau apie bendrus Lietuvos-Japonijos projektus rasite čia.