Pradžia EN

Lietuva atnaujina pažangiosios specializacijos strategiją

Data 2022-09-22 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Rengiant naują – 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinio laikotarpio – Lietuvos pažangiosios specializacijos programą išskirtos trys prioritetines sritys. Apie tai paskelbė nacionalinių pažangiosios specializacijos strategijų atnaujinimą koordinuojantis JRC – Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (angl. Joint Reserach Center).

Programa yra grindžiama 2021–2030 m. nacionalinės pažangos programos strateginiu dokumentu ir bus laikomas strateginiu nacionalinių ir ES lėšų programavimo, atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus, dokumentu.

Numatomos šios pagrindinės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) bei inovacijų sritys: sveikatos technologijos, biotechnologijos ir saugus maistas; nauji gamybos procesai, medžiagos ir energijos vartojimo efektyvumas; informacijos ir ryšių technologijos (IRT), įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Pažangiosios specializacijos strategija (S3) tapo pagrindine ES plėtros priemone, įtvirtinančia inovacijomis grindžiamą plėtros politiką. S3 bus itin svarbi ateityje planuojant ES biudžetus.

Daugiau apie JRC Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.