Pradžia EN

Kuriamas Mokslo ir inovacijų patarėjų (MIP) tinklas Vyriausybės institucijose

Data 2023-05-22 Kategorija Tarybos naujienos
Kuriamas Mokslo ir inovacijų patarėjų (MIP) tinklas Vyriausybės institucijose

Lietuvos mokslo taryba gegužės pradžioje pradėjo vykdyti projektą „ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ nacionalinių kontaktinių asmenų tinklo plėtra ir veiklų stiprinimas, mokslo ir inovacijų patarėjų (MIP) tinklo Vyriausybės institucijose sukūrimas ir įveiklinimas“, kurio  tikslas – išplėsti NCP tinklą ir sukurti MIP tinklą bei užtikrinti jų veiklas.

Projektu siekiama prisidėti prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) aukšto tarptautinio lygio rezultatų gerinimo, dalyvavimo tarptautinėse MTEP programose potencialo didinimo bei mokslinių tyrimų ir inovacijų įtraukimo į viešąją politiką.

Didėja finansavimas

MTEP veiklos finansavimas Lietuvoje tolygiai didėja. Valstybės biudžeto lėšos, skiriamos MTEP, sudaro 0,32 % bendrojo vidaus produkto (BVP), kai Europos sąjungos vidurkis daugiau nei dvigubai didesnis – 0,63 %. Lietuvos strateginiuose dokumentuose užsibrėžta, kad 2030 m. MTEP išlaidos, palyginti su BVP, sieks 2,2 proc.  

Augant finansavimui svarbu tinkamai investuoti, o tam reikalinga atlikti tinkamus namų darbus - praplėsti tarptautinę tinklaveiką ir pasiimti geriausias tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtis, kad būtų galima tinkamai išnaudoti visą Lietuvos mokslininkų potencialą bei padidinti Lietuvos mokslininkų gebėjimus viešajame sektoriuje.

Konsultuos NCP

Viena iš šio projekto veiklų skirta Europos horizonto“ programoje sąlygų, paraiškų rengimo ir teikimo, mokslininkus, tyrėjus bei verslo atstovus konsultavimas per Nacionalinius kontaktinius asmenis (NCP). NCP taip pat organizuos mokymus ir seminarus, informacinius renginius, pareiškėjams patars finansiniais ir administraciniais klausimais.

Kuriamas MIP tinklas

Antra projekto veikla - sukurti MIP tinklą. Mokslo ir inovacijų patarėjai funkcijas atliks to pageidaujančiose Lietuvos Respublikos ministerijose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje. MIP pagrindinis tikslas teikti patarimus dėl įrodymais grįsto valdymo praktikų stiprinimą per MTEPI aspektu ir rezultatų integraciją į atitinkamų sektorių politikas ir veiklas, MTEPI klausimų institucijoje koordinavimą, atstovavimą MTEPI klausimais ES ir trečiųjų šalių darbo grupėse / iniciatyvose / renginiuose bei  bendradarbiavimą su mokslinių tyrimų ir inovacijų bendruomenėmis.

Šioms veikloms atlikti ieškome MIP.

Plačiau apie projektą galima rasti čia.

Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, viso skiriama 5 mln. Eur.

Daugiau informacijos

Salomėja Vanagienė
Programos vadovė
Tel. +370  655 95 122
El. p. salomeja.vanagienė@lmt.lt