Pradžia EN

Jaunosios tyrėjos iš Ukrainos vasarą praleido Lietuvoje vykdant mokslinius tyrimus

Data 2023-09-26 Kategorija Tarybos naujienos
Jaunosios tyrėjos iš Ukrainos vasarą praleido Lietuvoje vykdant mokslinius tyrimus

Kristina Vasylieva iš Zaporožės nacionalinio universiteto ir Anastasiia Kozerivska iš Admirolo Makaravovo laivų statybos universiteto dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos (LMT) paskelbtoje studentų praktikos programoje „Studentų tyrimai vasaros metu“ bei vystė savo tyrimus orientuotus į valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemų tobulinimą bei skaitmeninių priemonių naudojimą mažinant korupciją Ukrainoje. Abi studentės praktiką atliko Mykolo Romerio universitete. Apie praktikos užkulisius, išsinešamus įspūdžius bei galimybę susipažinti su studentų studijų ir tyrimų situacija Lietuvoje, pateikiame trumpą Kristinos ir Anastasiios refleksiją:

Pasirinkote vasarą skirti savo laiką atliekant mokslinį tyrimą Lietuvoje, papasakokite trumpai apie savo atliekamą tyrimą.

Kristina Vasylieva: Atvirai kalbant, ši vasara Lietuvoje man tapo puikia proga patobulinti žinias mane dominančioje mokslo srityje, pabėgti nuo sunkios rutinos, su kuria šiuo metu susiduria ukrainiečiai, ir įgyti patirties keičiantis įgūdžiais. Mano darbo tema – „Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo teisiniai principai Ukrainoje, sektoriaus reformos metu“. Mano darbo tikslas – ištirti ir išanalizuoti visuomeninius santykius, atsirandančius dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio, ir, remiantis užsienio šalių patirtimi, suformuluoti pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemos Ukrainoje tobulinimo. Atsižvelgiant į šio darbo tikslą, pagrindinis praktinis uždavinys yra pasiūlyti, kaip tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnautojų darbo užmokestį.

Anastasiia Kozerivska: Laimėjau tarptautinį mokslinį konkursą ir gavau stipendiją Mykolo Romerio universitete Lietuvoje vykdomam mokslinių tyrimų projektui finansuoti. Visada ieškau galimybių praplėsti savo įgūdžius, todėl man buvo malonu dirbti tyrėja. Tyrimo aktualumą lemia tai, kad karas Ukrainoje beveik nieko nepakeitė šalies valstybinėje sistemoje, o korupcijos lygis išliko nepakitęs, todėl svarbu išanalizuoti šią problemą ir nustatyti sistemos trūkumus bei numatyti galimus būdus, kaip tobulinti šalies skaitmeninius procesus. Tyrimo tikslas – remiantis tarptautinės ir Ukrainos patirties analize, nustatyti skaitmeninės transformacijos pagrindines kovos su korupcija ir valstybių ekonominio saugumo užtikrinimo priemones, suformuluoti rekomendacijas dėl efektyvaus skaitmeninimo priemonių panaudojimo Ukrainoje, siekiant sumažinti korupcijos lygį, padidinti bendrą šalies ekonominio saugumo lygį ir investicinį patrauklumą tarptautiniu mastu.

Kaip manote, ar jauniesiems tyrėjams, studentams čia, Lietuvoje, sudaromos pakankamos sąlygos realizuoti savo idėjas? 

Kristina Vasylieva: Vasaros tyrimų Lietuvoje metu sutikau tikrai gerų ir labai patyrusių mokslininkų bei kolegų, su kuriais radome bendrų interesų tyrimo srityse. Be to, mane džiugiai nustebino visos sudarytos sąlygos atlikti tyrimus ir rašyti darbą. Asmeniškai manau, kad jauniesiems mokslininkams ir studentams čia, Lietuvoje, sudarytos pakankamos sąlygos įgyvendinti savo idėjas ir atlikti mokslinius tyrimus: pradedant moksline biblioteka ir baigiant apgyvendinimu.

Anastasiia Kozerivska: Tyrimo rezultatai tapo pagrindu rekomendacijoms, kaip tobulinti skaitmeninės ekonomikos sritį, didinti skaitmeninių technologijų naudojimo efektyvumą, siekiant kovoti su korupcija ir užtikrinti Ukrainos ekonominį saugumą. Atliekant tyrimą buvo apklausti 25 ekonomikos, teisės ir IT sričių ekspertai. Apklausos formos buvo klausimynas su vertinimo skale, uždarais ir atvirais klausimais. Manau, kad jaunieji mokslininkai ir studentai turi daug galimybių įgyvendinti savo idėjas Mykolo Romerio universitete Lietuvoje.

LMT, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą, tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją ir padėti siekti mokslininko karjeros, pavasarį skelbė paraiškų konkursą „Studentų tyrimai vasaros metu“ ir kvietė Lietuvos ir užsienio studentus kreiptis į LMT gauti finansavimą vasaros praktikai. Šiemet LMT suteikta praktikos finansavimo galimybe pasinaudojo 20 aukštųjų mokyklų.