Pradžia EN

Įpusėjo mokslo ir studijų institucijų 2015–2016 metų mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimas

Data 2017-09-15 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba rugpjūčio–spalio mėnesiais atlieka Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2015 ir 2016 metų mokslo (meno) veiklos rezultatų  vertinimą. Jau atliktas 2015 metų veiklos vertinimas, netrukus bus skelbiami galutiniai šio laikotarpio vertinimo rezultatai. 2016 metų  vertinimo rezultatai ir apibendrintos dvejų metų vertinimo išvados bus paskelbti spalio mėnesį.

Vertinimui 2015–2016 metų veiklos rezultatus pateikė 37 institucijos: visi valstybiniai universitetai (14) ir valstybiniai moksliniai tyrimų institutai (13), 3 iš 8 nevalstybiniai universitetai ir 4 iš 9 nevalstybiniai moksliniai tyrimų institutai, taip pat rezultatus vertinti teikė visos universiteto ligoninių klinikos (3).

Institucijų 2015 metų rezultatų vertinimas baigtas rugpjūčio 31 d. Iki rugsėjo 5 d. institucijos galėjo prašyti patikslinti ar pataisyti vertinimo rezultatus, taip pat teikti apeliacijas dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) sutarčių ir (ar) projektų vertinimo.

Ekspertams peržiūrėjus ir įvertinus institucijų pateiktas pastabas ir apeliacijas rugsėjo pabaigoje bus paskelbti galutiniai institucijų 2015 metų vertinimo rezultatai. Apie juos institucijos bus informuotos raštu.

Lietuvos mokslo taryba šalies mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimą atlieka nuo 2009 metų. Apibendrinti vertinimo rezultatai teikiami LR švietimo ir mokslo ministerijai. Vadovaudamasi jais institucijoms yra skiriamos valstybės bazinio finansavimo lėšas moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti. Papildomai vertinti institucijos teikia mokslo darbus, pagrindžiančius institucijos mokslo krypties potencialą.

Vertinimas atliekamas pagal LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtiną Mokslo ir studijų institucijų mokslo darbų vertinimo metodiką (2010 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-1128 (2015 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-79 redakcija).