Pradžia EN

Ekspertams teikiamos 77 paraiškos įvertinti siūlymus dėl konkursinės doktorantūros temų

Data 2022-07-05 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Į 2022 metų kvietimą siūlyti temas konkurso būdų valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms atsiliepė 58 privataus ir viešojo sektorių organizacijų. Iš viso gauti 79 temų siūlymai, iš jų 77 vertins ekspertai.

Siūlymus pateikė 22 įmonės ir 36 valstybės institucijos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, pavyzdžiui, tyrėjų asociacijos ir draugijos (10), ligoninės (5), ministerijos (2), administracinis teismas, biblioteka, urėdija ir kitos.

Humanitarinių ir socialinių mokslo bei meno sričių doktorantūros vietoms pasiūlytos 22 temos, gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio sričių doktorantūros vietoms – 57 temos.

Doktorantūros temų siūlymų atranka yra pirmas valstybės finansuojamų doktorantūros vietų konkurso etapas. Kvietimą teikti paraiškas finansuoti doktorantūros vietas pagal atrinktų temų sąrašą arba siūlant naujas planuojama paskelbti liepos pabaigoje. Paraiškas galės teikti doktorantūros teisę turinčios mokslo ir studijų institucijos vienos arba su partneriais – doktorantūros teisės neturinčiomis institucijomis ir (arba) įmonėmis. Finansuotinų doktorantūros vietų sąrašai bus skelbiami spalio pradžioje.

Vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu, valstybės finansuojamos doktorantūros vietos konkurso būdu skirstomos LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir terminais.

Daugiau informacijos apie finansavimo priemonę.