Pradžia EN

Antrus metus mokslininkų grupių projektams numatyta skirti 13 mln. eurų, paskelbtas dvyliktas paraiškų konkursas

Data 2022-06-22 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba paskelbė dvyliktą mokslininkų grupių projektų kvietimą teikti paraiškas, tradiciškai jis sulaukia daugiausiai paraiškų per metus. Naujiems iki 36 mėnesių moksliniams tyrimams mokslininkų pasirinkta tema iš viso skiriama 13 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Laimėtojai bus žinomi 2023 metų vasario mėnesį, tyrimus jie galės vykdyti nuo balandžio.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Romas Baronas: „Siekiame adekvatesnio finansavimo labai aktyviai tyrėjų dalyvaujamuose mokslininkų grupių projektų konkursuose. Nuo šių metų daugiau nei trečdaliu išaugus Tarybos valstybės biudžeto lėšoms, ženkliai padidinome šiems konkursams skiriamas lėšas. Dalį jų skyrėme finansuoti daugiau vienuoliktame konkurse labai gerai ekspertų įvertintų mokslininkų grupių projektų, kitą dalį – dvyliktam konkursui“.

Šių projektų konkursai yra vieni didžiausių, jiems vidutiniškai pateikiamos 7 paraiškos į vieną finansuojamą vietą. Anksčiau sėkmės rodiklis tesiekdavo 12–16 proc., padidinus lėšas šis rodiklis vienuoliktame paraiškų konkurse išaugo beveik dvigubai.

Mokslininkų grupių projektų atranka vyksta keturiose konkursinėse grupėse: dvi grupės skirtos patyrusių mokslininkų vadovaujamiems humanitarinių ir socialinių (HS) ir gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio (NTMA) mokslo sričių projektams, dvi – jaunųjų mokslininkų vykdomiems HS ir NTMA projektams.

Nuo šių metų pakeistas reikalavimas jauniesiems mokslininkams būti apsigynus daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 7 metus. Pagal atnaujintas Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrąsias taisykles Taryba viešai skelbs ne tik informaciją apie gautas paraiškas, finansuojamus ir rezervinius projektus, bet ir ekspertiniam vertinimui atlikti sudarytas paraiškų grupes bei įvertinimą balais.

Paraiškos priimamos iki rugsėjo 30 d. Kvietimas teikti paraiškas.