Pradžia EN

Naujienos

2021-02-24 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Institucijoms, siekiančioms rezultatų „Europos horizonte“, rengiame individualiąsias konsultacijas

Lietuvos mokslo tarybos koordinuojamų programos „Europos horizontas“ teminių sričių nacionaliniai kontaktiniai atstovai (NCP) pradėjo konsultacijas mokslo ir studijų institucijose, kurių tikslas – individualiai institucijoms pristatyti netrukus...
2021-02-22 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Europos mokslo taryba paskelbė 2021 m. darbo programą: pradėti skelbti paraiškų konkursai

Europos Komisija patvirtino Europos mokslo tarybos (angl. European Research Council, ERC) 2021 m. darbo programą. Ji tapo pirmąja, vykdoma pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąją programą „Europos horizontas“....
2021-02-22 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Paskelbtos preliminarios QUANTERA paraiškų konkurso sąlygos

2021 m. kovo 12 d. numatoma skelbti tarptautinės programos QUANTERA paraiškų konkursą finansuoti tarptautinius mokslinių tyrimų projektus kvantinių tyrimų srityse. Paskelbtos preliminarios kvietimo teikti paraiškas sąlygos. Kvietimas paskelbtas iš...
2021-02-19 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Kuriamas meną ir mokslą apjungsiantis naujasis Europos bauhauzas, jį pristato JRC renginių ciklas

Jungtinis tyrimų centras (JRC) kviečia mokslo bendruomenę, studentus, meno ir kūrybinių sričių bei verslo atstovus dalyvauti, formuojant naujojo Europos bauhauzo koncepciją. Rengiamos 4 seminaro sesijos, pristatyti iniciatyvą, kaip mus supančią...
2021-02-19 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Paskelbti Latvijoje vykusio Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkurso rezultatai

Latvijoje vykusiame Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkurse finansavimą nuspręsta skirti 8 Latvijos mokslininkų vadovaujamiems projektams. 6 iš 8 bendrų projektų bus vykdomi kartu su šių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų...
2021-02-19 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Kviečiama išreikši norą dalyvauti ekspertų grupėse, patarsiančiose „Europos horizonto“ teminių sričių komitetams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė kviečianti mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus teikti savo kandidatūras, taip išreiškiant norą naujos Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“...
2021-02-17 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Naujoje „Europos horizonto“ programoje numatoma griežčiau taikyti lyčių lygybės reikalavimus

Europos Komisija, skatindama lyčių lygybę, „Europos horizonto“ programos projektams taikys griežtesnius reikalavimus. Vertinant pateiktas paraiškas pagrindiniai kriterijai bus kokybė (angl. excellence) ir poveikis (angl. impact), tačiau tokiais...
2021-02-17 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Rengiamasi 2021 metų Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų dienoms

Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų Generalinis direktoratas paskelbė, kad Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų dienos šiais metais vyks nuotoliniu būdu birželio 23–24 dienomis.
2021-02-12 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

LEI skelbia Mokslo tarybos nario rinkimus

Lietuvos energetikos institutas (LEI) kviečia teikti kandidatus užimti atsilaisvinusią LEI Mokslo tarybos nario vietą.
2021-02-02 Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Įsigaliojo naujas mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas

Lietuvos mokslo taryba parengė naują Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, kuris nustato žemiausius kvalifikacinius reikalavimus, taikomus tyrėjams, viešų konkursų būdu...
Archyvas
1 2