Pradžia EN

Naujienos

2018-05-25 Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Parengta studija „Lituanistikos“ duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė“

Parengta studija apie lituanistikos publikacijų eks­pertinio vertinimo objektyvumą, patikimumą ir kokybę plėtojant duomenų bazę „Lituanistika“. Išsamus studijos pristatymas ir diskusija su lituanistikos publikacijas vertinusiais ekspertais vyks...
2018-05-21 Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Gegužės 24-25 dienomis kviečiame į konsultacijas dėl H2020 Europos mokslo tarybos (EMT) dotacijų patyrusiems tyrėjams

Lietuvos mokslo taryba kviečia konsultuotis dėl paskelbto programos „Horizontas 2020“ kvietimo teikti paraiškas - „EMT dotacijos patyrusiems tyrėjams“ (angl. Advanced Grants, ERC-2018-ADG). Paraiškas galima teikti iki 2018 m rugpjūčio 30 d. 17...
2018-05-21 Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Vilniuje vyko tryliktasis Europos šalių mokslo, technologijų ir inovacijų klausimais patariančių institucijų sekretorių susitikimas

Vilniuje gegužės 18 d. vyko tryliktasis Europos šalių institucijų, patariančių aukščiausiajai valdžiai mokslo, technologijų ir inovacijų klausimais, sekretorių pavasario susitikimas. Jo šeimininkė – Lietuvos mokslo taryba.
2018-05-18 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Patikslintas veiklos ,,Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus” projektų finansavimo sąlygų aprašas

Lietuvos mokslo taryba informuoja, kad 2018 m. gegužės 17 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-476 dėl priemonės 01.2.2-LMT-K-718 veiklos ,,Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus”...
2018-05-17 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Bus vertinamos iki 2018 m. gegužės 29 d. gautos paraiškos dalyvauti COST programoje

Numatytas antrasis šiais metais paraiškų dalyvauti COST programos veiklose vertinimas. Administraciniam ir ekspertiniam vertinimui bus perduotos iki gegužės 29 d. (imtinai) pateiktos paraiškos.
2018-05-15 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Paskelbti H2020 „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ kvietimai

Paskelbti Horizontas2020 programos „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ kvietimai teikti paraiškas, kurios H2020 dalyvio portale priimamos iki 2018 m. lapkričio 15 d. 17 val. (Briuselio laiku).
2018-05-03 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Europos Komisija siūlo 2021–2027 metais didinti mokslo ir inovacijų programai skiriamas lėšas

Gegužės 2 d. Europos Komisija pristatė siūlymą 9-ajai bendrajai mokslo ir inovacijų programai („Horizon Europe“) Europos Sąjungos 2021–2027 metų biudžete numatyti 100 milijardų eurų. Lėšos mokslui ir inovacijoms turėtų didėti mažiausiai 20...
2018-05-03 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Pareiškėjų, rengiančių „Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMART)“ paraiškas, dėmesiui: keli atsakymai į aktualiausius klausimus

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į pareiškėjų, rengiančių paraiškas „Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMAR)“ konkursui, klausimus ir siekdama vieningo jų išaiškinimo, kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją su prašymu patikslinti kai...
2018-04-27 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Rugsėjo 3-4 d. Osle vyks „Horizonto 2020“ teminės srities „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ partnerių paieškos renginys

Renginys skirtas 2019 m. teminės srities „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ kvietimams teikti paraiškas ir susitikti su potencialiais partneriais, su kuriais būtų rengiamos paraiškos 2019 m. kvietimams.
2018-04-05 Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba pradėjo tyrėjų pritraukimo programą: paskelbtas paraiškų konkursas geriausiems mokslininkams iš užsienio burti mokslininkų grupes Lietuvoje

Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą Lietuvoje vykdyti didelės apimties mokslinių tyrimų sumanios specializacijos kryptyse projektus, kuriems vadovautų aukšto lygio užsienio mokslininkai ir kitose šalyse dirbantys lietuviai...
Archyvas
1 2