Pradžia EN

Naujienos

2020-11-27 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Europos Komisija pristato mokslinių tyrimų rezultatų atvirosios prieigos platformą „Open Research Europe“

Mokslinių tyrimų rezultatus, gautus atliekant tyrimus, finansuotus programos „Horizontas 2020“, o  vėliau – „Europos horizontas“ lėšomis, netrukus bus galima skelbti mokslinių rezultatų atvirosios prieigos platformoje „Open Research Europe“....
2020-11-27 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

DNR sveikatos bei švietimo ir ugdymo sričių projektų konkursui pateiktos 49 paraiškos

Lietuvos mokslo tarybos skelbtam paraiškų konkursui Ateities ekonomikos DNR plano lėšomis atlikti trumpalaikius tyrimus sveikatos bei švietimo ir ugdymo srityse pateiktos 49 paraiškos.
2020-11-25 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Laikinai nepriimamos paraiškos paramai paskelbti straipsnius ir išleisti knygas

Paraiškų teikimas ir atranka paramai mokslinių straipsnių paskelbimui ir knygų išleidimui gauti sustabdyta nuo š. m. lapkričio 1 d., pristigus lėšų dėl Tarybai pavestų papildomų veiklų neskiriant tam finansavimo.  Šios paramos konkursas bus...
2020-11-19 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Paskelbtas preliminarus naujos „ERA-NET Co-fund“ programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ 2021 m. kvietimas teikti paraiškas

2021 m. sausio mėn. numatoma skelbti Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo (JPIAMR) naujos ERA-NET programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ (JPIAMR-ACTION) tarptautinį kvietimą teikti paraiškas.
2020-11-13 Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Europos mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos: Europai būtini finansiškai stiprūs ir nepriklausomi moksliniai tyrimai ir inovacijos

Lietuvos mokslo taryba ir dar 11 Europos institucijų, patariančių savo šalių vyriausybėms mokslo, technologijų ir inovacijų politikos klausimais, pasirašė dokumentą, kuriuo išreiškė bendrą poziciją dėl būtinybės Europoje plėtoti finansiškai...
2020-11-11 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Paskelbtas preliminarus Europos jungtinės programos „Retos ligos“ 2021 m. kvietimas teikti paraiškas

Š. m. gruodžio pradžioje numatyta skelbti Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) tarptautinį kvietimą teikti paraiškas atlikti tarpdisciplininius humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus, kurių rezultatai orientuoti į retomis ligomis...
2020-10-27 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

„ICPerMed“ 2021 m. vasario mėn. rengia tarptautinę konferenciją apie personalizuotą mediciną

Tarptautinis personalizuotos medicinos konsorciumas „ICPerMed“ kviečia sveikatos srities tyrėjus ir ekspertus, ekonomistus, pacientams atstovaujančias organizacijas, šios srities gamybos įmonių, valdžios institucijų  atstovus bei konsorciumo...
2020-10-16 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Laikinai nebus priimamos paraiškos paramai paskelbti straipsnius ir išleisti knygas

Paraiškų teikimas ir atranka paramai mokslinių straipsnių paskelbimui ir knygų išleidimui gauti stabdoma nuo š. m. lapkričio 1 d., pristigus lėšų dėl Tarybai pavestų papildomų veiklų neskiriant tam finansavimo.  Šios paramos konkursas bus...
2020-10-05 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Paskelbtas paskutinis 2014–2020 m. ES investicinių fondų paraiškų konkursas finansuoti podoktorantūros stažuotes Lietuvoje

Lietuvos mokslo taryba paskelbė trečią podoktorantūros stažuočių Lietuvos mokslo ir studijų institucijose paraiškų konkursą. Paraiškoms rengti numatyti 4 mėnesiai – jas teikti galima iki 2021 m. sausio 29 d.
2020-09-18 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Europos Komisija skelbia „Europos žaliojo kurso“ paraiškų konkursą

Europos Komisija skelbia „Europos žaliojo kurso“ kvietimą teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama klimato krizei ir unikalios Europos ekosistemos bei biologinės įvairovės...
Archyvas