Pradžia EN

Mokslo Europa

Asociacija „Mokslo Europa“ (angl. Science Europe) įsteigta 2011 m. spalio 21 d. Berlyne. Ji jungia 47 Europos mokslinius tyrimus finansuojančių ir vykdančių institucijų iš 27 Europos valstybių. Lietuvos mokslo taryba yra „Mokslo Europa“ narė. Asociacijos būstinė įkurta Briuselyje.

„Mokslo Europa“ atstovauja asociacijos narių interesams bendradarbiaujant su Europos universitetais, Europos mokslo vyriausybinėmis organizacijomis, Europos Komisija (EK) kuriant vieningą Europos mokslinių tyrimų erdvę (angl. European Reserach Area, ERA).

„Mokslo Europos“ uždaviniai

 • Skatinti institucijų narių bendradarbiavimą mokslo politikos ir veiklos klausimais
 • Stiprinti institucijų narių poveikį kuriant ERA ir bedarbiaujant su EK
 • Diskutuoti su mokslo visuomene ir mokslo organizacijomis ERA ir mokslo politikos klausimais
 • Sukurti platformą bendradarbiauti su nacionalinėmis mokslo ministerijomis
 • Bendradarbiauti su ne Europos mokslo institucijomis
 • Kurti bendrą veiksmų planą, kaip užtikrinti Europoje finansuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį vystant Europos ekonomiką bei sprendžiant socialines problemas

„Mokslo Europos“ mokslo komitetai

„Mokslo Europoje“ lemiamą įtaką formuojant bendrą mokslo politiką ir prioritetus turi mokslininkai, suformuoti šeši moksliniai komitetai:

 • Humanitarinių mokslų
 • Socialinių mokslų
 • Gyvybės mokslų (įtraukiant aplinkos ir geologijos mokslus)
 • Medicinos mokslų
 • Fizikos, chemijos ir matematikos mokslų (įtraukiant medžiagotyrą)
 • Inžinerijos mokslų (įtraukiant geoinžinerijos, bioinžinerijos ir technologijos mokslus)

Daugiau informacijos