Pradžia EN

Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO

Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių ir kompetencijos biuro Briuselyje LINO įsteigtas, siekiant padėti Lietuvos tyrėjams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir dalyvauti Europos Sąjungos mokslo finansavimo programose, būti pagrindiniu, greičiausiu ir patikimiausiu informacijos šaltiniu apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamose tarptautinėse programose.

Lietuvos mokslo ryšių biuro LINO funkcijos:

  • didinti ES mokslo ir inovacijų programų ir jų teikiamų galimybių žinomumą;
  • informuoti apie mokslo ir inovacijų politikos aktualijas;
  • rengti Lietuvos mokslo potencialą ir interesus pristatančius renginius Briuselyje;
  • plėtoti ryšius su tarptautiniais partneriais ir tinklinėmis organizacijomis.

LINO biuras yra neformalios organizacijos, jungiančios mokslo ir inovacijų ryšių biurus Briuselyje IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) narys. IGLO tinkle – mokslo ryšių biurai ir atstovai iš 27 Europos šalių. IGLO skatina ir padeda nariams, nacionalinių mokslo sistemų dalyviams ir Europos institucijoms bendrauti, keistis informacija ir bendradarbiauti mokslo ir inovacijų, bendrųjų programų klausimais. Išsamiau – IGLO interneto svetainėje.

Pagal tarptautinę praktiką ryšių biurai vadinami liaison biuro terminu. Šis prancūziškai skambantis žodis kilo iš lotyniškojo, reiškiančio susieti, rišti. Pagrindinė šiuolaikinio liaison žodžio reikšmė – ryšys, kuris padeda efektyviau bendrauti. ‚Liaison‘ biurus užsienio šalyse steigia ne tik valstybės, bet ir didelės korporacijos, universitetai. Visus šiuos biurus jungia siekis užtikrinti efektyvią sąveiką tarp jo steigėjo ir šalies, kurioje biuras veikia, padėti geriau išnaudoti vieni kitų galimybes, skatinti bendradarbiavimą.

Lietuvos mokslo taryba LINO biuro veiklą pradėjo 2017 m. gegužės mėn. 

LINO biuro veikla finansuojama ES fondų investicijų projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-0001 „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ lėšomis. Pagal šį projektą taip pat finansuojami vizitai ryšiams plėtoti LINO LT: 

Išsamesnė informacija pie LINO biuro veiklą, renginius ir LINO LT vizitus – LINO biuro tinklalapyje.