Pradžia EN

HERA

Humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje tinklas HERA (angl. Humanities in the European Research Area) vienija 24 Europos šalių mokslo tarybas.

HERA tikslas – skatinti aukšto lygio tarptautinius humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus Europoje, koordinuojant nacionalines mokslinių tyrimų programas ir organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą.

HERA narės pripažįsta, kad humanitariniai mokslai yra ypatingai svarbūs, norint suvokti pagrindinius šiuolaikinės Europos visuomenės pokyčius.

Siedamos nacionalines programas ir vykdydamos socialiniams, kultūriniams, politiniams ir moraliniams pokyčiams skirtas jungtines mokslinių tyrimų programas (angl. joint research programmes, JRP), šalys kuria naujas žinias, kurios padėtų politikams, mokslininkams ir plačiajai visuomenei geriau suprasti besikeičiančio pasaulio iššūkius.

HERA, siekdama reikšmingesnio humanitarinių mokslų vaidmens Europos mokslinių tyrimų erdvėje ir diskusijose Europos visuomenei aktualiais klausimais, dalyvauja naujų ir novatoriškų mokslinių tyrimų darbotvarkių rengime.

Lietuvos mokslo taryba administruoja HERA jungtines mokslinių tyrimų programas ir finansuoja Lietuvos tyrėjų veiklas konkursus laimėjusiuose tarptautiniuose projektuose.

 


Informaciją teikia Laura Kostelnickienė tel. 8 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt (Tarptautinių programų skyrius, 163 kab., įėjimas iš Tilto g.)