Pradžia EN

Mokslo ir meno sričių ir krypčių klasifikacija

Mokslo ir meno sričių klasifikatoriai (patvirtinti LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1317)

MOKSLO SRIČIŲ KLASIFIKATORIUS
Kodas Mokslo sritis
N 000 Gamtos mokslai
T 000 Technologijos mokslai
M 000 Medicinos ir sveikatos mokslai
A 000 Žemės ūkio mokslai
S 000 Socialiniai mokslai
H 000 Humanitariniai mokslai
MENO SRIČIŲ KLASIFIKATORIUS
Kodas Meno sritis
C 000 Scenos ir ekrano menai
 V 000 Vaizduojamieji menai

Mokslo ir meno krypčių klasifikatoriai (patvirtinti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu
Nr. V-93 (2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-156 redakcija)

MOKSLO KRYPČIŲ KLASIFIKATORIUS
Kodas Mokslo kryptis
Gamtos mokslai (N 000)
N 001 Matematika
N 002 Fizika
N 003 Chemija
N 004 Biochemija
N 005 Geologija
N 006 Fizinė geografija
N 007 Paleontologija
N 008 Astronomija
N 009 Informatika
N 010 Biologija
N 011 Biofizika
N 012 Ekologija ir aplinkotyra
N 013 Botanika
N 014 Zoologija
Technologijos mokslai (T 000)
T 001 Elektros ir elektronikos inžinerija
T 002 Statybos inžinerija
T 003 Transporto inžinerija
T 004 Aplinkos inžinerija
T 005 Chemijos inžinerija
T 006 Energetika ir termoinžinerija
T 007 Informatikos inžinerija
T 008 Medžiagų inžinerija
T 009 Mechanikos inžinerija
T 010 Matavimų inžinerija
Medicinos ir sveikatos mokslai (M 000)
M 001 Medicina
M 002 Odontologija
M 003 Farmacija
M 004 Visuomenės sveikata
M 005 Slauga
Žemės ūkio mokslai (A 000)
A 001 Agronomija
A 002 Veterinarija
A 003 Gyvūnų mokslai
A 004 Miškotyra
Socialiniai mokslai (S 000)
S 001 Teisė
S 002 Politikos mokslai
S 003 Vadyba
S 004 Ekonomika
S 005 Sociologija
S 006 Psichologija
S 007 Edukologija
S 008 Komunikacija ir informacija
Humanitariniai mokslai (H 000)
H 001 Filosofija
H 002 Teologija
H 003 Menotyra
H 004 Filologija
H 005 Istorija ir archeologija
H 006 Etnologija
MENO KRYPČIŲ KLASIFIKATORIUS
Kodas Meno kryptis
Scenos ir ekrano menai (C 000)
C 001 Muzika
C 002 Teatras ir kinas
Vaizduojamieji menai (V 000)
V 001 Architektūra
V 002 Dailė
V 003 Dizainas