Pradžia EN

Lietuvos narystė tarptautinėse MTI ir atstovaujančios institucijos

Lietuvos narystė tarptautinėje MTI

Narystę reglamentuojantys teisės aktai

Europos socialinis tyrimas (European Research Infrastructure Consortium, ESS ERIC)

Atstovauja Vytauto Didžiojo universitetas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 252 „Dėl Valstybės turto investavimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-392 „Dėl mokslo ir studijų institucijos delegavimo atstovauti Lietuvai Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume ir Lietuvos narystės Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  2019 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. V-361 “Dėl mokslo ir studijų institucijos delegavimo atstovauti Lietuvai Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume ir Lietuvos narystės Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume plano patvirtinimo”

Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (European Research infrastructure Consortium Common Language Resources and Technology infrastructure network, CLARIN ERIC)

Atstovauja Vytauto Didžiojo universitetas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Valstybės turto investavimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-612 „Dėl mokslo ir studijų institucijos delegavimo atstovauti Lietuvai Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume ir Lietuvos narystės Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume plano patvirtinimo“

Europos molekulinė biologijos laboratorija (European Molecular Biology Laboratory, EMBL)

Atstovauja Vilniaus universitetas

Lietuva prie EMBL prisijungė 2015 m., tapdama numatoma nare. 2016 m. tapo Europos molekulinės biologijos konferencijos (EMBC) nare ir lygiagrečiai – Europos molekulinės biologijos organizacijos (EMBO) nare. EMBC funkcija – koordinuoti gyvybės mokslų srities mokslinius tyrimus ir užtikrinti, kad Europos šalyse narėse mokslinių tyrimų tematika ir infrastruktūra būtų pasaulinio lygio, jos tinkamai  pasirengtų narystei EMBL. Tik tos valstybės, kurios yra EMBC ir EMBO narės, turi teisę siekti pilnateisės narystės EMBL.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos molekulinės biologijos laboratorijos 2015 m. rugsėjo 28 d. ketinimų protokolas dėl numatomos narystės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1165 „Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti susitarimą dėl Europos molekulinės biologijos laboratorijos įkūrimo“

Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. sausio 8 d. dekretas Nr. 1K-1517 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Susitarimą dėl Europos molekulinės biologijos laboratorijos įkūrimo“

Lietuvos Respublikos 2019 m. balandžio 26 d. įstatymas Nr. XIII-2076 „Dėl Susitarimo dėl Europos molekulinės biologijos laboratorijos įkūrimo ratifikavimo”

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-1245 „Dėl mokslo ir studijų institucijos skyrimo atstovauti Lietuvai Europos molekulinės biologijos laboratorijoje ir Lietuvos narystės Europos molekulinės biologijos laboratorijoje plano patvirtinimo”.

Europos molekulinės biologijos konferencija (European Molecular Biology Conference, EMBC)

Atstovauja Vilniaus universitetas

Daugiau informacijos pateikta prie narystės EMBL

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1043 „Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Susitarimą dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo“

Lietuvos Respublikos Prezidento 2015 m. spalio 8 d. dekretas Nr. 1K-454 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Susitarimą dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo“

Lietuvos Respublikos 2016 m. kovo 17 d. įstatymas Nr. XII-2256 „Dėl susitarimo dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo ratifikavimo“

Integruotos struktūrinės biologijos infrastruktūra

(Integrated Structural Biology — European Research Infrastructure Consortium, Instruct-ERIC)

Atstovauja Vilniaus universitetas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumuose ir įgaliojimų suteikimo A. Monkevičiui”

Narystės prašymas ir deklaracija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-1252  „Dėl mokslo ir studijų institucijos skyrimo atstovauti Lietuvai Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „INSTRUCT“ ir Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „INSTRUCT“ plano patvirtinimo”. 

 

Biobankų ir biomolekulinių išteklių mokslinių tyrimų infrastruktūra (Biobanks and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium, BBMRI-ERIC)

Atstovauja Nacionalinis vėžio institutas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumuose ir įgaliojimų suteikimo A. Monkevičiui”

Narystės prašymas ir deklaracija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-1243 „Dėl mokslo ir studijų institucijos skyrimo atstovauti Lietuvai Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „BBMRI“ ir Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „BBMRI“ plano patvirtinimo”.

 

Ekstremalios šviesos infrastruktūra (Extreme Light Infrastructure, ELI)

Atstovauja Vilniaus universitetas ir Fizinių ir technologijos mokslų centras

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumuose ir įgaliojimų suteikimo A. Monkevičiui”

Prašymas įsteigti ekstremalios šviesos infrastruktūrą kaip Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumą (ELI ERIC)

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-1244 „Dėl mokslo ir studijų institucijos skyrimo atstovauti Lietuvai Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „ELI“ ir Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „ELI“ plano patvirtinimo”.