Pradžia EN

2014–2020 m. ES fondų investicijų projektai

Lietuvos mokslo taryba pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendina šiuos projektus:

Projektas „Doktorantūros studijų plėtra“, Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001

  • Projekto tikslas – skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (daktarų) rengimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, konkursų būdu finansuojant doktorantūrą, kurios temos yra aktualios šiuolaikinių mokslo ar meno tyrimų plėtrai arba Lietuvos ūkio poreikiams.
  • Konkursinė doktorantūra

Projektas „Duomenų bazės Lituanistika plėtra“, Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0002

Projektas „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“, Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-0001

Projektas „Tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas“ (TYRKOMP), Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-0003

  • Projekto partneris – Lietuvos mokslų akademija
  • Projekto tikslas – stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus ir kompetencijas rengiant mokslinių tyrimų ir paramų už akademinius pasiekimus projektų paraiškas. Projektas įgyvendinamas 2018 m. kovo 1 d.–2021 m. kovo 29 d. tyrėjams rengiant mokymus, kurie padėtų techniškai teisingai pildyti paraiškas, susipažinti su ekspertinio vertinimo ypatumais.