Pradžia EN

Nacionalinės mokslo programos

                 

Nacionalinių mokslo programų (NMP) paskirtis – inicijuoti būtinus mokslinius tyrimus apibrėžtai problemai spręsti, sutelkiant Lietuvos mokslinį potencialą ir finansinius išteklius. Kiekviena NMP yra visuma mokslinių tyrimų, metodų ir priemonių tam tikra tema, sukuriančių sąlygas valstybei ir visuomenei išspręsti strategiškai svarbią problemą.

NMP yra vienas iš konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo mechanizmų. Siekiant finansuoti didžiausios kompetencijos mokslinius tyrimus, skatinti Lietuvos mokslo konkurencingumą, programų įgyvendinimo priemonių vykdytojai atrenkami viešo konkurso būdu.

Lietuvos mokslo tarybai pasiūlius ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrui patvirtinus sudaromas (ir papildomas) NMP temų sąrašas. Pagal numatytas temas Taryba rengia programas, svarsto jų projektus ir, jas patvirtinus, įgyvendina. Kiekvienai NMP vadovauja vykdymo grupė, ji koordinuoja NMP įgyvendinimą ir prižiūri, kad būtų pasiekti programos tikslai.

Nacionalinių mokslo programų sąrašas

2017–2022 m.

Modernybė Lietuvoje

2016–2021 m.

Link ateities technologijų (nebefinansuojama nuo 2019 m.)

2015–2021 m.

Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas

2015–2021 m.

Sveikas senėjimas

2015–2020 m.

Gerovės visuomenė (vykdyta pusė laikotarpio (2015–2018 m.), jos uždavinius tęsė PTP „Gerovės visuomenė“)

2011–2015 m.

Sveikas ir saugus maistas

2010–2014 m.

Ateities energetika

 

Lėtinės neinfekcinės ligos

 

Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis

 

Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas

2010–2013 m.

Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui