Pradžia EN

Atviras universalus mokslas projektas (OPUS)

 2022 m. rugsėjo mėn. Lietuvos mokslo taryba (LMT) drauge su 17 partnerių pradėjo „Atvirojo mokslo projektą“ (angl. „Open Universal Science“, OPUS). OPUS yra 36 mėnesių trukmės programos „Europos horizontas“ finansuojamas projektas, kurio tikslas – išsiaiškinti, kokie mokslinių tyrimų ir tyrėjų vertinimo pokyčiai padėtų stiprinti atvirojo mokslo praktiką bei sukurti koordinavimo ir paramos priemones, skirtas reformuoti mokslinių tyrimų vertinimą.

Atvirasis mokslas yra esminis atsakingo mokslinių tyrimų vertinimo komponentas, skatinantis skaidrumą, atkuriamumą, bendradarbiavimą ir inovacijas mokslinių tyrimų srityje pereinant prie „naujos kultūros“ eros, kurią skatina skaitmeninė raida. Todėl svarbu, kad tyrėjai, finansuotojai ir politikos formuotojai remtų ir skatintų atvirojo mokslo praktiką, užtikrintų griežtą ir atsakingą mokslinių tyrimų atliekamą ir vertinimą. Europos lygmeniu susiduriama su poreikiu ir iššūkiu sukurti įtraukesnį ir įvairesnį požiūrį į mokslinių tyrimų vertinimą, kuriame būtų atsižvelgiama į įvairesnius veiksnius, įskaitant dalijimąsi duomenimis, bendradarbiavimą ir poveikį visuomenei, sprendžiant kai kuriuos tradicinių mokslinių tyrimų vertinimo metodų apribojimus ir šališkumą.

Vykdant OPUS projektą numatyta parengti priemones, kurios, tobulinant mokslinių tyrimų ir tyrėjų vertinimą, padėtų formuoti paskatos būdus tyrėjams taikyti atvirojo mokslo praktiką. Priemonės bus skirtos atnaujintiems procesams diegti mokslo patariančioseinstitucijose (angl. „Research Performing Organisations“, RPO) ir mokslinius tyrimus finansuojančiose organizacijose (angl. „Research Funding Organisations“, RFO). Projekte dėmesys kreipiamas į mokslinių tyrimų vertinimo sistemos reformą bei institucijų pasirengimą taikyti atvirojo mokslo praktiką.

OPUS projektu siekiama:

 • Skatinti atvirojo mokslo praktiką ir gerinti mokslinių tyrimų vertinimą, pateikiant išsamesnį ir įtraukesnį požiūrį į mokslinių tyrimų poveikio vertinimą.
 • Užtikrinti lankstų ir pritaikomą požiūrį į mokslinių tyrimų vertinimą, kurį būtų galima pritaikyti prie įvairių mokslinių tyrimų bendruomenių poreikių ir aplinkybių.
 • Skatinti didesnį mokslinių tyrimų vertinimo skaidrumą ir atskaitomybę, į vertinimo procesą įtraukiant įvairius suinteresuotuosius subjektus, įskaitant tyrėjus, finansuotojus ir politikos formuotojus.

Projekto metu bus sukurta, įgyvendinta ir stebima praktika 3 RPO – Lisabonos Nova universitete, Rijekos universitete ir Kipro universitete, taip pat dviejose bandomosiose RFO iš Lietuvos ir Rumunijos – RCL ir UEFISCDI. Šiais veiksmais ir abipusiu mokymusi bandomosios organizacijos sustiprins savo žinias ir patirtį atvirojo mokslo srityje, kurs pasitikėjimą ir skatins atvirojo mokslo praktikos taikymą savo bendruomenėse. Bandomosios veiklos rezultatai padės skatinti atvirojo mokslo politikos įgyvendinimą ateityje, imantis tolesnių veiksmų, kuriais bus rengiamos politikos rekomendacijos apie atvirąjį mokslą. Rekomendacijose bus apibendrintos pagrindinės projekto išvados, pateikta įgyta patirtis ir tolesnės gairės.

Projektas finansuojamas „Europos Horizonto“ programos (HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01) lėšomis.

Projektą koordinuoja Kanarų salų vandenyno mokslinė ir technologinė infrastruktūra (angl. „Oceanic Platform of the Canary Islands“, PLOCAN).

Bendras projekto biudžetas – 1 995 148 Eur, LMT skirta biudžeto dalis – 68 tūkst. Eur

Projekto partneriai:

 1. CONSORCIO PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO YEXPLOTACION DE LA PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS (Ispanija)
 2. UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION-UNESCO (Prancūzija)
 3. INTERNATIONAL CONSORTIUM OF RESEARCH STAFF ASSOCIATIONS COMPANY LIMITED BY GUARANTEE (Airija)
 4. CAREERS RESEARCH AND ADVISORY CENTRE (CRAC) LIMITED (THE) (Didžioji Britanija)
 5. UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (Portugalija)
 6. TECHNOPOLIS CONSULTING GROUP BELGIUM (Belgija)
 7. Young European Research Universities Network (Belgija)
 8. JISC LBG (Didžioji Britanija)
 9. EURODOC-LE CONSEIL EUROPEEN DES DOCTORANTS ET JEUNES DOCTEURS (Belgija)
 10. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (Rumunija)
 11. Lietuvos mokslo taryba (Lietuva)
 12. ABIS - THE ACADEMY OF BUSINESS IN SOCIETY (Belgija)
 13. MARIE CURIE ALUMNI ASSOCIATION (Belgija)
 14. SVEUCILISTE U RIJECI (Kroatija)
 15. TrustInside (Prancūzija)
 16. VILNIAUS UNIVERSITETAS (Lietuva)
 17. RESOLVO SRL (Italija)
 18. UNIVERSITY OF CYPRUS (Kipras)

Daugiau apie projektą rasite OPUS internetiniame puslapyje.