Pradžia EN

Ekspertų duomenų bazė

Lietuvos mokslo taryba organizuoja ekspertinį mokslinių tyrimų ir su jais susijusios veiklos vertinimą. Jam atlikti reikalingi ekspertai, duomenys apie kuriuos kaupiami Ekspertų duomenų bazėje.

Ekspertu gali būti Lietuvos ir užsienio mokslininkai, menininkai, kvalifikuoti tyrėjai ir specialistai praktikai iš įvairių organizacijų, verslo, gamybos ir kitų veiklos sričių. Asmenys, norintys būti įtrauktais į Ekspertų duomenų bazę, turi pateikti elektroninį prašymą tapti kandidatu į ekspertus ir atitikti minimalius šiai veiklai keliamus reikalavimus.

Atrinkdama ekspertus vertinimui Taryba naudojasi bazėje pateiktais duomenimis, todėl visi joje įregistruotieji asmenys, nepriklausomai nuo to, ar buvo kviesti atlikti vertinimą, ar ne, savo duomenis turėtų nuolatos atnaujinti.