Pradžia EN

Samprata ir terminai

Atviroji prieiga – laisva ir nemokama internetinė prieiga prie mokslo publikacijų – recenzuojamų žurnalų straipsnių, konferencijų darbų, disertacijų. Ši samprata kinta, apimdama visą mokslinę informaciją: mokslui reikalingus duomenis, jų infrastruktūras, edukacinę literatūrą, mokslo darbų bibliografiją, nerecenzuotą mokslinę literatūrą.

Atviroji prieiga yra būdas ir galimybė skelbti mokslinius tyrimus ir susipažinti su jais nemokamai. Tyrėjams atviroji prieiga teikia jų darbų matomumą, skaitomumą, citavimą, naudojimą kituose tyrimuose ir stiprina tyrimų kokybę, nes juos stebi, skaito ar naudojasi kolegos, būsimieji mokslininkai, plačioji visuomenė. Galimybė atvirosios prieigos talpyklose laisvai gauti reikiamų žinių padeda įtraukti daugiau visuomenės grupių domėtis tyrimų rezultatais, skatina naujus tyrimus, mokslo finansavimo skaidrumą, nuomonių įvairovę, tarpdiscipliniškumą, taikomumą.

Vartotojai atvirąja prieiga gali naudotis dviem būdais. Jie gali nemokamai skaityti mokslinę literatūrą atvirosios prieigos talpyklose (vartojamas terminas žalioji atviroji prieiga) arba atsisiųsti, kopijuoti, platinti, indeksuoti, naršyti, naudodami papildomas paieškos sistemas, ir kitaip ją perdirbti, pritaikydami savo reikmėms ir teisėtiems tikslams (vartojamas terminas auksinė atviroji prieiga).

Atvirosios prieigos principai yra paskelbti šiuose trijuose dokumentuose: Budapešto deklaracijoje (2002), Betesdos atvirosios prieigos leidybos pareiškime (2003) ir Berlyno deklaracijoje (2003, anglų kalba). Jas pasirašiusios valstybės įsipareigoja atverti prieigą prie savo biudžeto lėšomis remtų tyrimų publikacijų ir skatina tyrėjus skelbti savo darbus atvirosios prieigos žurnaluose.

Nacionalines ir institucines atvirosios prieigos iniciatyvas skatina UNESCO rekomendacijos, Europos Sąjungos 2012 metų liepos mėnesio komunikatas ir rekomendacijos (2012), Europos Komisijos remiami tinkliniai projektai.

Svarbiausi pranešimai apie atvirąją prieigą: