Pradžia EN

Projektas PASTEUR4OA

Lietuvos mokslo taryba yra viena iš Europos ekspertinių institucijų, dalyvaujančių projekte „Atvirosios prieigos politikos sureguliavimo strategijos Europos Sąjungos tyrėjams“ (Open Access Policy Alignment Strategies For European Union Research, PASTEUR4OA). Tai Europos Komisijos (EK) finansuojamas 7-ios bendrosios programos projektas, skirtas koordinuotai formuoti Europos Sąjungos (ES) politiką atvirosios prieigos klausimais. Projekte dalyvauja 15 ekspertinių organizacijų iš įvairių ES šalių.

Projekto tikslas – paskatinti ES plėtoti bendrą atvirosios prieigos ir atvirų duomenų politiką pagal EK 2012 m. liepos 17 d. rekomendaciją ir programos „Horizontas 2020“ nuostatas dėl prieigos prie EK finansuojamų mokslinių tyrimų. Tikimasi, kad PASTEUR4OA padės sukurti ir sustiprinti atvirosios prieigos strategiją nacionaliniu lygiu ir palengvinti bendros politikos koordinavimą visose valstybėse narėse.

Projektas vykdomas į jį įtraukiant pagrindinius šalių narių nacionalinės politikos formuotojus bei mokslą finansuojančių organizacijų ir mokslinių tyrimų institucijų atstovus, formuojančius politiką.

Projekto PASTEUR4OA trukmė – 2014 m. sausis–2016 m. liepa. Per šį laikotarpį numatyta pasiekti šių rezultatų:

  • Sukurti koordinuotą specializuotų nacionalinių centrų bendradarbiavimo tinklą „Žinių tinklas“, padėsiantį koordinuotai formuoti atvirosios prieigos politiką Europoje. Specializuoti centrai veiks projekte dalyvaujančiose valstybėse ir stebės situaciją kaimyninėse šalyse;
  • Parengti tipologiją, tinkančią klasifikuoti atvirosios prieigos teisines nuostatas. Siekiant pokyčių šioje itin aktualiojeprieigos prie mokslinės informacijos ir jos saugojimo srityje, pagal tipologiją bus atlikta šalių narių patirties analizė ir įvertintas vykdomos politikos efektyvumas;
  • Papildyti ir iš esmės atnaujinti atvirosios prieigos talpyklų archyvavimo nuostatų registrą (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies, ROARMAP), skirtą registruoti privalomąsias mokslo darbų ir duomenų saugojimo atvirosios prieigos talpyklose nuostatas;
  • Parengti politikos formuotojams atvirąją prieigą pristatančią medžiagą;
  • Identifikuoti ir įtraukti politikos formuotojus į judėjimą už atvirąją prieigą;
  • Surengti politikos formuotojams dešimt regioninių seminarų;
  • Surengti tarptautinę konferenciją, kurioje dalyvautų visos svarbiausios suinteresuotosios Europos šalių organizacijos. 

PASTEUR4OA naujienlaiškiai:

Daugiau informacijos apie projektą rasite jo interneto svetainėje.