Pradžia EN

Atviroji prieiga ir Lietuva

Lietuvos mokslo taryba atvirosios prieigos veiklas koordinuoja nuo 2013 m. Švietimo, mokslo ir sorto ministerijos teikimu ir reaguojant į Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kreipimąsi dėl institucijos, atsakingos už atvirąją prieigą prie mokslinės informacijos, paskyrimo.

Prievolė valstybės ir privačioms institucijoms viešai skelbti mokslo rezultatus

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 45 str.:

„1. Siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, paskatinti mokslo pažangą, visi valstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliekamų mokslo darbų rezultatai turi būti skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

2. Valstybės biudžeto lėšomis nevalstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliktų mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.“

 Lietuvoje veikiančios atvirosios prieigos prie publikacijų talpyklos

Nacionalinė jungtinė atvirosios priegos talpykla

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa ir jos sudėtinė dalis – Elektroninių tezių ir disertacijų informacinė sistema ETD

  • Duomenys patenka į tarptautines jungtines talpyklas DART-Europe, DRIVER, NDLTD ir kitas
  • Diegia ir plėtoja Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) ir Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumas (LABIIMSPPK)
Tarpinstituciniai mokslo publikacijų ir mokslo duomenų archyvai Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas LIDA
Visatekstė duomenų bazė „Lituanistika“
Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas MIDAS
Institucinės mokslo informacijos talpyklos
(šaltinis: atvirosios prieigos talpyklų privalomų archyvavimo nuostatų registras ROARMAP)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atvirosios prieigos duomenų bazė
Vytauto Didžiojo universiteto atvirosios prieigos duomenų bazė
Mykolo Romerio universiteto atvirosios prieigos duomenų bazė

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos dalyvauja tarptautiniuose atvirajai prieigai skirtuose projektuose ir iniciatyvose: 7-os Bendrosios programos projektuose OpenAIRE, OpenAIREplus.