Pradžia EN

Atviroji prieiga

Lietuvos mokslo taryba yra Lietuvos atvirosios prieigos veiklas koordinuojanti institucija. Sprendimas priimtas Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu ir reaguojant į Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 2013 m. sekretoriato kreipimąsi dėl institucijos, atsakingos už atvirąją prieigą prie mokslinės informacijos, paskyrimo.

Taryba renka ir sistemina duomenis apie Lietuvoje plėtojamas atvirosios prieigos talpyklas, teisinius, finansinius ir kitus plėtros aspektus, dalyvauja atvirosios prieigos politikos formavime, skatina atvirosios prieigos idėjos sklaidą.

Lietuvos mokslo taryba ir Švietimo ir mokslo ministerija skiria Lietuvos atstovus į Europos Komisijos (EK) nacionalinių atstovų dėl mokslinės informacijos grupę. Ji suburta 2013 m. pabaigoje EK iniciatyva įgyvendinant 2012 m. liepos 17 d. rekomendaciją dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo (2012/417/ES). Kas dvejus metus šalys narės turi pranešti EK apie veiksmus, kurių imtasi, laikantis šios rekomendacijos.

2014 m. tapo tarptautinio projekto „Atvirosios prieigos politikos sureguliavimo strategijos Europos Sąjungos tyrėjams“ partnere.