Pradžia EN

Praktinė informacija institucijoms

Kokią informaciją Institucijos turi pateikti dėl sudarytų vertinamųjų vienetų?

Dėl siūlomų sudaryti institucijų vertinamųjų vienetų

2022-05-03 Raštas LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Informacijos dėl vertinamųjų vienetų sąrangos pateikimo forma

2022-05-03 Rašto LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai priedas (lydraštis vertinamųjų vienetų sudarymui)

Vertinamųjų vienetų sudarymo forma

2022-05-03 Raštas LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai priedas

Lietuvos palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP vertinimo teisės aktas

2022-04-29 renginys. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokslo skyriaus vedėjo Tado Juknevičiaus pranešimas

Lietuvos palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP vertinimo etapų tvarkaraštis

2022-04-29 renginys. Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus politikos analitikės Kristinos Masevičiūtės pranešimas

Vertinamųjų vienetų sudarymo principai ir informacijos apie suformuotų vertinamųjų vienetų pateikimas

2022-04-29 renginys. Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vyr. specialistės Daivos Karužaitės pranešimas