Pradžia EN

Duomenų teikimas vertinimui

Duomenų pateikimo terminai:

MSI paskutinė diena pateikti patvirtintus duomenis

Ekspertų komisijos vizito į Lietuvą data

VV grupė1 ir ją sudarantys VV

2023-02-17 (penkt.)

2023-03-20 – 2023-03-24

VV_GR_H_1

VV_GR_H_2

2023-02-21 (antr.)

2023-03-27 – 2023-03-312

VV_GR_S_1

VV_GR_S_2

VV_GR_S_3

VV_GR_SH

2023-03-09 (ketv.)

2023-04-17 – 2023-04-21

VV_GR_NT_2

VV_GR_NT_3

2023-04-24 – 2023-04-28

VV_GR_NT_1

VV_GR_N

2023-05-02 – 2023-05-05

VV_GR_AT

2023-05-08 – 2023-05-12

VV_GR_T

VV_GR_MN

1 Detalų VV grupių sąrašą galima rasti čia.

2 Ekspertų komisijų vizitas Lietuvoje gali prasidėti ir (arba) pasibaigti ne darbo dienomis, t. y. pirmasis ir antrasis bendras ekspertų komisijos posėdis gali būti organizuojamas savaitgalį (šeštadienį, sekmadienį). Vizitai į institucijų sudarytus VV vyks darbo dienomis.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis universitetai ir mokslinių tyrimų institutai teikia duomenis palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimui:

Duomenys palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimui teikiami į Tarybos projektų administravimo informacinės sistemos mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo posistemį „Vieversys“ (https://vieversys.lmt.lt).


Informaciją teikia Milda Jodinskienė tel. 8 676 16 971, e. p. milda.jodinskiene@lmt.lt (Mokslo politikos ir analizės skyrius, 218 kab.)