Pradžia EN

Apie 2013–2017 metų vertinimą

Lietuvos mokslo taryba nuolat atlieka Institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimą, savo duomenų bazėse turi sukaupusi Institucijų deklaruotus ir ekspertų įvertintus mokslo (meno) darbus, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektus ir sutartis nuo 2009 metų. Siekdama palengvinti 2013–2017 metų palyginamojo vertinimo ataskaitų teikimą, Taryba sudarė sąlygas Institucijoms mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys“ surasti ir priskirti ataskaitose 2013–2016 metais deklaruotus mokslo darbus, MTEP projektus ir sutartis, juos papildant kitais ataskaitoms reikalingais duomenimis.

Ataskaitas institucijos pildo Lietuvos mokslo tarybos duomenų sistemoje, šiuos duomenis Taryba perduoda MOSTA, kuri yra įgaliota 2018 metais atlikti Institucijų 2013–2017 metų mokslo veiklos palyginamąjį vertinimą.

2013–2017 metų palyginamojo vertinimo dokumentai: