Pradžia EN

2019 m.

Vadovaudamasi LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymu „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų 2019 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo“, Lietuvos mokslo taryba 2020 metais atlieka Institucijų  2019 metais paskelbtų mokslo (meno) darbų, vykdytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų ir sutarčių bei ūkio subjektų meno užsakymų vertinimą.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekamas 2019 metų mokslo (meno) darbų ir MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimas:

Vertinant 2019 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai:

Dėl mokslo žurnalų:

Dėl tarptautiniu mastu pripažįstamų leidyklų:

Dėl meno darbų pavyzdžių:

2019 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai:


Informaciją teikia Milda Jodinskienė tel. 8 676 16 971, e. p. milda.jodinskiene@lmt.lt (Mokslo politikos ir analizės skyrius, 218 kab.)