Pradžia EN

2017 m.

Vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018 metais“, Lietuvos mokslo taryba 2018 metais atlieka Institucijų 2017 metais paskelbtų mokslo (meno) darbų, vykdytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų ir sutarčių bei ūkio subjektų meno užsakymų vertinimą.

2018 metais taikytos naujovės:

  • sudaromas Lietuvos tyrėjų socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos, technologijos mokslo sričių straipsnių, pastaruosius 10 metų esančių tarp 10 proc. labiasiai pasaulyje cituojamų straipsnių, sąrašas (TOP 10)
  • papildomai vertinami Institucijų pasiekimai koordinuojant programos „Horizontas 2020“ projektus ir laimint Europos mokslinių tyrimų tarybos (ERC) dotaciją
  • sudaromi tarptautiniu mastu pripažįstamų leidyklų trijose mokslo sričių grupėse sąrašai: humanitarinių (H), socialinių (S) bei fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos (PABT)
  • sudaromas meno darbų pavyzdžių pagal meninius kontekstus sąrašas
  • S mokslų srities mokslo straipsnių, turinčių cituojamumo rodiklį, rezultatai skaičiuojami pagal dvi duomenų bazes – Clarivative Analytics WoS ir Elsevier Scopus
  • sudaromas S mokslų srities „neįskaitytinų“ žurnalų sąrašas

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekamas 2017 metų mokslo (meno) darbų ir MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimas:

Vertinant 2017 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai:

Dėl mokslo žurnalų:

Dėl tarptautiniu mastu pripažįstamų leidyklų:

Dėl meno darbų pavyzdžių:

2017 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai:


Informaciją teikia Milda Jodinskienė tel. 8 676 16 971, e. p. milda.jodinskiene@lmt.lt (Mokslo politikos ir analizės skyrius, 218 kab.)