Pradžia EN

2015–2016 metų mokslo (meno) veiklos vertinimas

Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo metodika nustato, kad vertinant fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių straipsnius žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters (dabar – Clarivative Analytics WoS) duomenų bazę, ne visi straipsniai gali būti įskaityti į II lygmens darbų rezultatus. Metodika įpareigoja Lietuvos mokslo tarybos ekspertus nustatyti, ar žurnalų, kuriuose Lietuvos mokslininkai paskelbė straipsnius, cituojamumo rodiklis nėra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais. Tai nustačius yra parengiamas tokių žurnalų sąrašas.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliktas 2015–2016 metų vertinimas:


2016 metai

Vertinant 2016 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl žurnalų:

2016 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai:


2015 metai

Vertinant 2015 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl žurnalų:

2015 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai: