Pradžia EN

2012–2014 metų mokslo (meno) veiklos vertinimas

Lietuvos mokslo taryba 2015 metais atliko mokslo ir studijų institucijų, 2016 metais universitetų ligoninių 2012–2014 paskelbtų mokslo (meno) darbų vertinimą.

Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo metodika nustato, kad vertinant fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių straipsnius žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters (dabar – Clarivative Analytics WoS) duomenų bazę, ne visi straipsniai gali būti įskaityti į II lygmens darbų rezultatus. Metodika įpareigoja Lietuvos mokslo tarybos ekspertus nustatyti, ar žurnalų, kuriuose Lietuvos mokslininkai paskelbė straipsnius, cituojamumo rodiklis nėra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais. Tai nustačius yra parengiamas tokių žurnalų sąrašas.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliktas 2012–2014 metų vertinimas:


2014 metai

Vertinant 2014 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl žurnalų:

2014 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai:


2013 metai

Vertinant 2013 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl žurnalų:

2013 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai:


2012 metai

Vertinant 2012 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl žurnalų:

2012 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai: