Pradžia EN

Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Parama skirta Lietuvos tyrėjams paskelbti mokslinius straipsnius aukšto mokslinio lygio žurnaluose ir išleisti knygas tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose. Skiriant paramą konkurso būdu siekiama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai; taip pat plačiau taikyti Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 „Dėl atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo“ patvirtintas Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires.

 


Informaciją teikia Jovita Žėkaitė  tel. 8 676 18640, e. p. jovita.zekaite@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 111 kab.).