Pradžia EN

Užsienyje įgyto daktaro laipsnio pripažinimas

Lietuvos mokslo taryba atlieka užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio vertinimą ir išduoda pažymą, kuria užsienyje įgyta kvalifikacija pripažįstama (arba nepripažįstama) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam mokslo (meno) daktaro laipsniui.

Vertinimas atliekamas pagal užsienyje kvalifikaciją įgijusio fizinio asmens prašymą. Oficialus kvalifikacijos akademinis pripažinimas reikalingas ne visais įsidarbinimo atvejais, jo būtinybę nustato darbdavys.

Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių vertinimo komisija

Dėmesio! Rekomenduojame darbdaviui teikti pažymos kopiją. Pažymos originalas antrą kartą neišduodamas, besikreipiantiems pakartotinai bus išduotas pažymos dublikatas. 

Kokius dokumentus pateikti?
 • Prašymą atlikti užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą (forma).
 • Užsienio kvalifikaciją liudijantį dokumentą (diplomą) arba nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
 • Užsienio kvalifikaciją liudijantį dokumento priedą (jei yra) arba nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.*
 • Mokslinių publikacijų sąrašą.
 • Asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pvz., pasą) arba nustatyta tvarka jo kopiją (įgaliotas asmuo papildomai pateikia nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą).
 • Vardo ir (ar) pavardės keitimą liudijantį dokumentą arba nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, jeigu diplomas išduotas kitu vardu ir (ar) pavarde.
 • Taryba gali paprašyti pateikti ir kitus dokumentus, reikalingus užsienio kvalifikacijai objektyviai įvertinti (pvz., daktaro disertacijos elektroninė versija).
*Jei diplomo priedas nėra išduotas, prašome pateikti aprašą apie institucijoje, kuri suteikė mokslo laipsnį, vykdomas doktorantūros studijas
Kaip pateikti dokumentus?
 • Siųsti paštu (Gedimino pr. 3, LT 01103, Vilnius, Lietuvos Respublika) prašymo originalą ir nustatyta tvarka notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas kitų dokumentų kopijas.
 • Pateikti asmeniškai (218 kabinetas, tel. +370 645 97193), dokumentus priimančiam darbuotojui paliekant prašymo originalą ir, jei neturite notaro patvirtintų kitų dokumentų kopijų, parodant jų originalus.
 • Dokumentus taip pat galima pateikti per įgaliotą asmenį, kuris turi pareiškėjo pasirašytą įgaliojimą.
Kokios dokumentų teikimo sąlygos?
 • Dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba. Jei dokumentai buvo išduoti ne anglų ar rusų kalbomis, turi būti pateikiamas ir dokumento bei jo priedo notaro patvirtintas vertimas į lietuvių, anglų arba rusų kalbą.
 • Jei prašymas užpildytas nevisiškai ir nepasirašytas ar nepateikti visi pripažinimui reikalingi pagrindiniai dokumentai, prašymas nenagrinėjamas.
 • Atsakomybė už tikros, teisingos ir aiškios informacijos apie užsienio kvalifikaciją teikimą tenka pareiškėjui.
Kiek laiko trunka vertinimas?
Užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimas atliekamas per 1 mėnesį nuo dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos. Jei renkama papildoma informacija apie užsienyje įgytą išsilavinimą ir laukiama atitinkamų institucijų atsakymo, kvalifikacijos pripažinimas gali trukti ilgiau nei 1 mėnesį, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo dokumentų pateikimo dienos.

 


Informaciją teikia Asta Ščėsnaitė-Jerdiakova, Tel. +370 645 97 193, el.p. asta.scesnaite@lmt.lt (Mokslo vertinimo ir duomenų analitikos skyrius, 218 kab.)