Pradžia EN

Penkių geriausių mokslo krypties darbų ekspertinis vertinimas

Lietuvos mokslo tarybos ekspertai įvertino universitetų pagal mokslo (meno studijų) kryptis atrinktus 2015–2017 metų penkis geriausius krypčių darbus.

Vertinant dėmesys buvo kreipiamas į vertinimui pateiktų mokslo (meno) darbų atitikimą deklaruotai mokslo (meno studijų) krypčiai.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliktas 2015–2017 metų penkių geriausių mokslo (meno) krypčių darbų vertinimas:

Penkių geriausių mokslo krypties darbų ekspertinio vertinimo rezultatai