Pradžia EN

Kasmetinis mokslo (meno) veiklos vertinimas

Vykdant kasmetinį Institucijų, Kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir meno veiklos vertinimą nagrinėjami Institucijų ir Kolegijų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetai (mokslo darbui), Institucijų meno darbų sklaidos vienetai (meno darbai) ir Institucijų lėšos, gautos iš MTEP projektų ir MTEP (meno) sutarčių. Lietuvos mokslo tarybos ekspertai kiekvienoje mokslo srityje (mene) įvertina Institucijų lėšas ir nustato mokslo (meno) sklaidos vienetų (darbų) kasmetinio vertinimo įverčius.

Pabaigus mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų (mokslo darbų) vertinimą sudaromi tarptautiniu mastu pripažįstamų leidyklų sąrašai pagal mokslo sritis ar jų grupes: N, T, M, A, S ir humanitarinių (H). Šie sąrašai kiekvienais metais tikslinami, jais Institucijos gali remtis, besirinkdamos tinkamą leidyklą. Taip pat sudaromas meno darbų sklaidos vienetų (darbų) pavyzdžių pagal meninius kontekstus sąrašas.

Po vertinimo atnaujinamas tarptautinių programų MTEP projektų sąrašas, jame nurodyta, kurie tarptautiniai projektai pripažįstami MTEP, ir kokia dalimi gali būti įskaitytos jų lėšos.

Projektų, sutarčių, mokslo (meno) sklaidos vienetų (darbų) teikimas ir vertinimas vyksta Tarybos mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys“, kuri skirta autorizuotiems vartotojams.

Kasmetinio mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai