Pradžia EN

Kasmetinis mokslo (meno) veiklos vertinimas

Vykdant kasmetinį institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir meno veiklos vertinimą nagrinėjami Institucijų mokslo (meno) sklaidos vienetai (darbai) ir lėšos, gautos iš MTEP projektų ir MTEP (meno) sutarčių. Lietuvos mokslo tarybos ekspertai kiekvienoje mokslo srityje (mene) įvertina Institucijų lėšas ir nustato mokslo (meno) sklaidos vienetų (darbų) kasmetinio vertinimo įverčius.

Vertindami gamtos (N), technologijos (T), medicinos ir sveikatos (M), žemės ūkio (A), socialinių (S) mokslų sričių straipsnius, ekspertai įpareigoti sudaryti žurnalų, kuriuose paskelbti straipsniai neįskaitomi, sąrašus. Jie atnaujinami kiekvieno vertinimo metu ir gali tarnauti kaip rekomendacijos, pagelbėjančios tyrėjams pasirinkti tinkamą žurnalą.

Pabaigus mokslo sričių mokslo sklaidos vienetų (darbų) vertinimą sudaromi tarptautiniu mastu pripažįstamų leidyklų sąrašai pagal mokslo sritis ar jų grupes: N, T, M, A, S ir humanitarinių (H). Šie sąrašai kiekvienais metais tikslinami, jais Institucijos gali remtis, besirinkdamos tinkamą leidyklą. Taip pat sudaromas meno sklaidos vienetų (darbų) pavyzdžių pagal meninius kontekstus sąrašas.

Taip pat po vertinimo atnaujinamas tarptautinių programų MTEP projektų sąrašas, jame nurodyta, kurie tarptautiniai projektai pripažįstami MTEP, ir kokia dalimi gali būti įskaitytos jų lėšos.

Projektų, sutarčių, mokslo (meno) sklaidos vienetų (darbų) teikimas ir vertinimas vyksta mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys“, kuri skirta autorizuotiems vartotojams.

Kasmetinio mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai