Pradžia EN

2022 m. vykdomas mokslo doktorantūros vertinimas

Vertinimui institucijos teikė mokslo krypčių doktorantūrų savianalizių suvestines. Institucijos mokslo doktorantūrai įvertinti buvo sudarytos ekspertų komisijos, kurios, išnagrinėjusios pateiktas savianalizių suvestines, parengė apibendrinamąsias ekspertinio įvertinimo išvadas su rekomendacijomis dėl doktorantūros kokybės gerinimo. Atskirais atvejais į institucijas buvo kreiptasi dėl savianalizių suvestinėse pateiktos informacijos papildymo.

Ekspertinio vertinimo sritys:

  • Institucijos (-jų) potencialas vykdyti mokslo doktorantūros studijas
  • Doktorantūros reglamentas ir doktorantūros eigos administravimas
  • Doktorantūros komitetas ir jo veikla
  • Doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų vykdymas
  • Doktorantūros efektyvumas

Iš 2022 metais vertintų 29 vykdomų mokslo doktorantūrų, 17 siūloma koreguoti.

Vykdomų mokslo doktorantūrų 2022 m. ekspertinio vertinimo rezultatai (2022-10-25 Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-617, 2023-07-20 Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-401)

Susiję dokumentai:


Informaciją teikia Daiva Karužaitė tel. 8 676 41758, e. p. daiva.karuzaite@lmt.lt (Mokslo politikos ir analizės skyrius, 218 kab.)