Pradžia EN

Meno doktorantūros vertinimas

Lietuvos mokslo taryba atlieka Lietuvos mokslo ir studijų institucijų meno doktorantūrų vertinimą. Vertinimu siekiama padėti institucijoms, turinčioms teisę vykdyti doktorantūrą, išlaikyti jos kokybę ir efektyvumą.

Meno doktorantūra įteisinta 2010 m., teisę vykdyti meno doktorantūrą nuo 2011 m. turi dvi institucijos:

Pirmasis vertinimas atliekamas praėjus 6 metams nuo teisės institucijai vykdyti doktorantūrą įgijimo, kiti tos pačios doktorantūros vertinimai rengiami ne rečiau, nei kas 4 metus.

Vertinama doktorantūros tikslų dermė su institucijos (institucijų) misija ir strategija, doktorantūros studijų ir doktorantūros rezultatų kokybė, doktorantūros vadybos efektyvumas, žmogiškųjų išteklių pakankamumas, materialiųjų išteklių pakankamumas, doktorantūros rezultatyvumas. Atlikusi vertinimą Taryba Švietimo ir mokslo ministerijai teikia siūlymus dėl kiekvienos įvertintos doktorantūros tinkamumo tolimesniam vykdymui.

Institucijos vykdomos meno doktorantūros lygiui įvertinti sudaroma ekspertų grupė, į kurią gali būti kviečiami ir užsienio ekspertai. Vertinimo metu ekspertai lankosi institucijose, susitinka su jų administracija, doktorantūros komitetų nariais, doktorantūros savianalizės suvestinės rengėjais, doktorantais, kitais doktorantūros proceso dalyviais.

Apie 2017 metų meno doktorantūros vertinimą

Vertinamos doktorantūros:

 • muzikos, teatro ir kino (LMTA)
 • dailės ir dizaino (VDA)

Ekspertų vizitai institucijose numatyti 2017 m. lapkričio 8 ir 9 d. Ekspertų grupę sudaro:

 • dr. Egidijus Stancikas (Kauno nacionalinis dramos teatras; grupės vadovas),
 • Zita Bružaitė (Lietuvos kompozitorių sąjunga),
 • dr. Rūta Muktupevala (Latvijos kultūros akademija),
 • dr. Jolita Mulevičiūtė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas),
 • doc. dr. Ina Pukelytė (Vytauto Didžiojo universitetas),
 • Milda Richardson (Šiaurės rytų universitetas, JAV),
 • doc. Gediminas Urbonas (Masačiusetso technologijos institutas, JAV),
 • Saulius Valius (UAB „Ekspobalta“),
 • habil. dr. Jūratė Trilupaitienė (muzikologė),
 • Kristijonas Vildžiūnas (Všį „Uljana Kim ir Ko“).

Susiję dokumentai:

Kitos nuorodos:

 • Mokslo doktorantūros vertinimas
 • Doktorantūros teisės įgijimas

Konsultuoja Mokslo politikos ir analizės skyriaus vyr. specialistė Daiva Buivydienė tel. (8 5) 210 7394, e. p. daiva.buivydienė@lmt.lt