Pradžia EN

2017 m. meno doktorantūros vertinimo rezultatai

2017 metais pirmą kartą atlikti išoriniai meno doktorantūrų, kurias nuo 2011 metų vykdė Vilniaus dailės akademija (dailė, dizainas) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija (muzika, teatras ir kinas (vykdoma nuo 2012 m.)) vertinimai. Ekspertų grupė, kurią sudarė užsienio ir Lietuvos ekspertai menininkai, meno daktarai ir mokslininkai, vertino institucijų parengtas savianalizes ir vyko į institucijas, kurių metu susitiko su institucijų administracija, savianalizės rengėjais, doktorantūros komiteto nariais, doktorantūros studijų dėstytojais, doktorantų vadovais ir doktorantais, apžiūrėjo turimas materialiąsias bazes, susipažino su doktorantų darbais.

Visų keturių vykdomų meno doktorantūrų kokybę ir efektyvumą siūlyta vertinti gerai ir pateikos rekomendacijos veiklos tobulinimui:

Susiję dokumentai: