Pradžia EN

Doktorantūros teisės įgijimai

Mokslo ir studijų institucijoms teisę vykdyti mokslo ir (arba) meno doktorantūrą suteikia LR švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos rekomendacijas.

Mokslo doktorantūros teisė – teisė organizuoti trečiosios pakopos studijas, mokslinius tyrimus, disertacijos rengimą ir gynimą ir teikti mokslo daktaro laipsnius. Doktorantūros teisė suteikiama mokslo kryptyje, kurioje atliekami aukšto lygio moksliniai tyrimai.

Meno doktorantūros teisė – teisė organizuoti trečiosios pakopos studijas menų srityje, meno projekto rengimą ir gynimą ir teikti meno daktaro laipsnius. Meno doktorantūros teisė suteikiama menų studijų kryptyje (kryptyse). Teisė suteikiama remiantis į doktorantūrą pretenduojančių universitetų meno ir mokslinės veiklos lygio, pateiktų doktorantūros, studijų infrastruktūros dokumentų, numatomų bendradarbiavimo susitarimų dėl doktorantūros su Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo ir studijų institucijomis įvertinimu.

Mokslo ir meno doktorantūros teisių įgijimą reglamentuojantys teisės aktai ir susiję dokumentai:


Konsultuoja Mokslo politikos ir analizės skyriaus vyr. specialistė Daiva Karužaitė tel. +370 676 41758, e. p. daiva.karuzaite@lmt.lt