Pradžia EN

Projektų vykdytojams

Projektų įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai

Finansinių dokumentų formos​

Raštų dėl projekto įgyvendinimo keitimo formos

Su duomenų valdymu susiję dokumentai

Su mokslinės ataskaitos teikimu susiję dokumentai ir jų formos

2023 m. rugsėjo 14 d. informacinio renginio medžiaga projektų vykdytojams