Pradžia EN

Parama leidiniams išleisti

Parama visų mokslinių tyrimų ir jų rezultatų sklaidos leidiniams išleisti siekiama paskatinti Lietuvos mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų institucijų veiklą, kelti mokslo prestižą bei suaktyvinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenėje, skatinti mokslo ir studijų institucijas būsimus tyrėjus rengti remiantis naujausiais, pažangiausiais, pasaulinio lygio, taikomaisiais darbais.

Parama gali būti skirta:

  • Išleisti paramos krypties tikslus atitinkančius jau parengtus:
    • vienkartinius leidinius (monografijas, studijas, sintetinius mokslo darbus, mokslo darbų, straipsnių rinkinius);
    • kartotinius leidinius (periodinius, tęstinius mokslo leidinius, mokslo populiarinimo leidinius);
    • informacinius leidinius (enciklopedijas, žinynus, žodynus, albumus);
    • kitus mokslinę vertę turinčius leidinius (pvz., chrestomatijas);
  • Įsigyti paramos krypties tikslus atitinkančių aukštųjų mokyklų vadovėlių, išleistų užsienio leidyklose, leidybos teises ir (ar) juos išleisti lietuvių kalba.

Su parama susiję dokumentai:


Informaciją teikia Loreta Kielaitienė tel. 8 676 18640, e. p. loreta.kielaitiene@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 111 kab.)