Pradžia EN

Reikminių tyrimų projektai

Reikminių tyrimų projektų priemonė skirta finansuoti skubius valstybės poreikiais grįstus taikomuosius trumpalaikius mokslinius tyrimus. Tai tyrimai pagal valstybei ypač aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų temas, pasiūlytas Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų suinteresuotų valstybės institucijų.

Pagal šią priemonę tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė gali gauti finansavimą moksliniams tyrimams suinteresuotų valstybės institucijų pateikta tematika atlikti. Pagal siūlomas temas rengiami taikomojo pobūdžio mokslo projektai, apimantys visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė atliks moksliniams bei eksperimentinės plėtros uždaviniams spręsti ir praktinėms rekomendacijoms valstybės institucijoms parengti, metodikoms padėčiai tam tikroje srityje įvertinti ir prognozuoti, scenarijams, modeliams, tinklams, naujoms technologijoms, naujiems metodams sukurti ir išvystyti ir pan.

Kaip informuoti apie finansavimo šaltinį

 


Informaciją teikia dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 124 kab.).