Pradžia EN

Atsiskaitymas už gautas lėšas

Projektui įgyvendinti skirtos lėšos turi būti naudojamos pagal patvirtintą projekto išlaidų sąmatą. Atsiskaitydami už gautas lėšas projekto finansavimo sutartyje nustatytais terminais vykdančioji institucija ir projekto vadovas Tarybai teikia ketvirtines lėšų panaudojimo ataskaitas už lėšas, gautas iki praėjusio ketvirčio pabaigos ir metines lėšų panaudojimo ataskaitas už visas kalendoriniais metais gautas lėšas.

Lėšų panaudojimo ataskaitos teikiamos pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą:

Lėšų panaudojimo ataskaitos forma

Lėšų panaudojimo ataskaitos pildymo pavyzdys

Taryba gali prašyti papildomos informacijos dėl ataskaitose nurodytų duomenų, prašyti juos patikslinti ar pateikti paaiškinimų dėl lėšų nepanaudojimo ar dėl atliktų projekto išlaidų sąmatos keitimų, taip pat nepripažinti patirtų išlaidų tinkamomis.