Pradžia EN

Lietuvos–Ukrainos programa

Tyrėjams iš Lietuvos ir Ukrainos skiriamas finansavimas vykdyti bendrus dvejų metų mokslo projektus. Konkurso būdu abiejų šalių tyrėjų grupės gali gauti paramą vykti į vizitus pas partnerius, rengti bendrus renginius bei leidinius, kurie svarbūs bendriems moksliniams tyrimams.

Konkursai rengiami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2016–2020 metų programą, kuri inicijuota remiantis 1993 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimu dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityje.

Lietuvos–Ukrainos programą Lietuvoje administruoja Lietuvos mokslo taryba.  Ji skelbia kvietimus teikti paraiškas, konsultuoja dalyvavimo programoje klausimais, finansuoja Lietuvos dalyvius, atlieka administracinį ir ekspertinį paraiškų bei projektų mokslinių ataskaitų ekspertinį vertinimą. Ukrainoje programą administruoja Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija.

Programos dokumentai:

Finansuojamų projektų dokumentų formos:

Naudingos nuorodos:

 


Lietuvoje informaciją apie programą teikia vyriausiasis specialistas Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (įėjimas iš Tilto g. , kab. 151)