Pradžia EN

Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“

Tyrėjams iš Lietuvos ir Prancūzijos skiriamas finansavimas vykdyti bendrus dvejų metų mokslo projektus. Konkurso būdu abiejų šalių tyrėjų grupės gali gauti paramą vykti į vizitus pas partnerius.

Konkursai rengiami pagal Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“ (pasirašyta 2010 m., pratęsta iki 2020 m.), kuri inicijuota remiantis 2003 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimu dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityje.

Lietuvos–Prancūzijos programą „Žiliberas“ Lietuvoje administruoja Lietuvos mokslo taryba.  Ji skelbia kvietimus teikti paraiškas, konsultuoja dalyvavimo programoje klausimais, finansuoja Lietuvos dalyvius, atlieka administracinį ir ekspertinį paraiškų bei projektų mokslinių ataskaitų ekspertinį vertinimą. Prancūzijoje programą administruoja organizacija „Campus France“.

Programos dokumentai:

Naudingos nuorodos


Informaciją teikia programų koordinatorė Kornelija Janavičiūtė, tel. (+370) 676 14 629, e. p. kornelija.janaviciute@lmt.lt.