Pradžia EN

Lietuvos–Baltarusijos programa

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą (pratęsta iki 2019-12-31) Lietuvos mokslo taryba ir Baltarusijos Respublikos valstybinis mokslo ir technologijų komitetas (BMTK) skelbia paraiškų konkursus dvišalių mokslo projektų vykdymui.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami vieną kartą per dvejus metus – Lietuvoje ir Baltarusijoje tuo pačiu metu. Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Baltarusijoje paraiškos teikiamos BMKT. Lietuvos institucijos nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąrašą) elektroninėje sistemoje teikia Lietuvos mokslo tarybai.
  • Galimi pareiškėjai Lietuvoje – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Baltarusijos. 
  • Mokslo projektų trukmė – iki 2 metų.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra projekto vykdytojų vizitų (ne ilgesnių kaip 1 mėn. trukmės) į partnerio instituciją Baltarusijoje; bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų Lietuvoje organizavimo; bendrų straipsnių (leidinių), bendrų renginių medžiagos ir leidybos išlaidos.
  • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas nėra ribojamas.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas paraiškos teikėjo šalyje (Lietuvos pareiškėjų – Lietuvoje, Baltarusijos pareiškėjų – Baltarusijoje) pagal programoje nustatytus kriterijus. Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo rezultatus abiejose šalyse, sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima dvišalė Lietuvos–Baltarusijos programos komisija.
  • Lietuvoje sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Bendrų mokslo projektų pradžia

kovo mėn. pradžioje

gegužės mėn. pradžioje

gegužės–spalio mėn.

lapkričio mėn.

sausio mėn.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams