Pradžia EN

Lietuvos–Ukrainos programa

Siekdamos plėtoti ir skatinti dvišalį bendradarbiavimą mokslo ir technologijų srityje, Lietuvos mokslo taryba ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija (UŠMM) skelbia paraiškų konkursus vykdyti dvišalius tyrėjų mokslo projektus. Paraiškų konkursai skelbiami kartą per 2 metus, įgyvendinant LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą (LUP).

2023 m. kvietimas teikti paraiškas organizuojamas pagal specialiąsias sąlygas, pilnai finansuojant tyrimus (žemiau pateikta informacija šiam kvietimui galioja tiek, kiek neprieštarauja 2023 m. kvietimo sąlygoms).

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami vieną kartą per dvejus metus – Lietuvoje ir Ukrainoje tuo pačiu metu. Paraiškos konkursui teikiamos abiejose šalyse. Ukrainoje paraiškos teikiamos UŠMM. Lietuvos institucijos nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąrašą) elektroninėje sistemoje teikia Lietuvos mokslo tarybai.
  • Galimi pareiškėjai Lietuvoje – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Ukrainos. 
  • Mokslo projektų trukmė – iki 2 metų.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra projekto vykdytojų vizitų (ne ilgesnių kaip 14 d. trukmės) į partnerio instituciją Ukrainoje; bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų Lietuvoje organizavimo; bendrų straipsnių (leidinių), bendrų renginių medžiagos ir leidybos; išlaidos.
  • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas skelbiamas kvietime teikti paraiškas.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas paraiškos teikėjo šalyje (Lietuvos pareiškėjų – Lietuvoje, Ukrainos pareiškėjų – Ukrainoje) pagal LUP nustatytus kriterijus. Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo rezultatus abiejose šalyse, sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima dvišalė Lietuvos–Ukrainos programos komisija.
  • Lietuvoje sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Bendrų mokslo projektų pradžia

kovo mėn. pradžioje

gegužės mėn. pradžioje

gegužės–spalio mėn.

lapkričio mėn.

sausio mėn.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams

Finansinių dokumentų formos​

Raštų dėl projekto įgyvendinimo keitimo formos

Su mokslinės ataskaitos teikimu susiję dokumentai ir jų formos

 


Informaciją teikia dr. Saulius Marcinkonis tel. 8 676 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)