Pradžia EN

Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“

Siekdamos plėtoti ir skatinti dvišalį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse, Lietuvos mokslo taryba ir Prancūzijos „Campus France“ organizacija įgyvendina dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas”.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami vieną kartą per dvejus metus – Lietuvoje, ir Prancūzijoje tuo pačiu metu. Paraiškos konkursui teikiamos abiejose šalyse. Prancūzijoje paraiškos teikiamos „Campus France“ organizacijai. Lietuvos institucijos nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąrašą) elektroninėje sistemoje teikia Lietuvos mokslo tarybai. Kitas kvietimas numatomas 2024 m. pirmoje pusėje.
  • Galimi pareiškėjai Lietuvoje – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Prancūzijos.
  • Mokslo projektų trukmė – iki 2 metų.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra projekto vykdytojų vizitų (ne ilgesnių kaip 1 mėnesio trukmės) iš Prancūzijos į Lietuvą ir iš Lietuvos į Prancūziją išlaidos.
  • Planuojant biudžetą būtina vadovautis paraiškoje numatytomis kelionės ir dienpinigių normomis. Projekto vykdytojų iš Lietuvos biudžetas nėra ribojamas.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas paraiškos teikėjo šalyje (Lietuvos pareiškėjų – Lietuvoje, Prancūzijos pareiškėjų – Prancūzijoje) pagal Lietuvos–Prancūzijos programoje „Žiliberas“ nustatytus kriterijus. Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo rezultatus abiejuose šalyse, sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima dvišalis Lietuvos–Prancūzijos programos „Žiliberas“ komitetas.
  • Lietuvoje sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

vasario mėn. viduryje

gegužės mėn. viduryje

gegužės–rugsėjo mėn.

rugsėjo–lapkričio mėn.

sausio mėn.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

 Paraiškoje planuojamus rezultatus reglamentuojantys dokumentai

Dokumentų formos projektų vykdytojams

Finansinių dokumentų formos​

Raštų dėl projekto įgyvendinimo keitimo formos

Su mokslinės ataskaitos teikimu susiję dokumentai ir jų formos

 


Informaciją teikia Kornelija Bacvinkienė tel. 8 676 14 629, e. p. kornelija.bacvinkiene@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)