Pradžia EN

Baltijos mokslinių tyrimų programa

Baltijos mokslinių tyrimų programa (angl. Baltic Research Programme) yra jungtinė trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – mokslo programa, finansuojama iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių (Islandijos ir Lichtenšteino) bei Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų.

Programos tikslai

  • Konsoliduoti Baltijos valstybių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos mokslo potencialą.
  • Stiprinti regioninį bendradarbiavimą regiono šalims aktualiuose mokslo tyrimuose.
  • Užpildyti nišą tarp nacionalinio mokslo finansavimo ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

Dalyvavimas paraiškų konkursuose

  • Kiekvienos šalies kvietimo sąlygos nurodomos kvietimo tekste. Informaciia apie kvietimą Lietuvoje.
  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami kiekvienoje Baltijos šalyje atskirai. Paraiškų konkursą, vertinimą ir finansuojamų projektų vykdymą administruoja programą įgyvendinanti institucija (angl. Programme Operator), kurios šalyje skelbiamas kvietimas teikti paraiškas. Programą įgyvendina Lietuvos mokslo taryba, Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
  • Paraiškų konkurse gali dalyvauti konsorciumai. Reikalavimai konsorciumams skelbiami kvietimo tekste.
  • Paraiškas teikia tos šalies, kurioje paskelbtas konkursas, projekto vykdytojai ir vykdančioji institucija (angl. Project Promoter). Pavyzdžiui, Lietuvos tyrėjai paraiškas kaip projekto vykdytojai teiks pagal Lietuvoje paskelbtą kvietimą teikti. Estijoje ir Latvijoje skelbiamuose programos paraiškų konkursuose Lietuvos tyrėjai gali dalyvauti tik kaip projekto partneriai.
  • Formalius reikalavimus atitikusias paraiškas vertina mažiausiai trys nepriklausomi ekspertai. Sprendimą dėl projektų finansavimo priima programos komitetas (angl. Programme Committee), kurį sudaro deleguoti ekspertai iš Baltijos ir donorų valstybių.

Projektų finansavimas

  • Finansuojami fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai. Prioritetines kiekvieno kvietimo tyrimų tematikos nustatatomos konsultuojantis su programos komitetu.
  • Projekto biudžetas nurodomas kvietime.
Paraiškų konkursų planas, numatomas jų biudžetas, administruojančios institucijos, pareiškėjai ir partneriai:
Estijos kvietimas teikti paraiškas 2018 m. 6 mln. eurų Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Estijos tyrėjai su Baltijos mokslo programoje dalyvaujančių šalių tyrėjais
Latvijos kvietimas teikti paraiškas 2020 m.  7 mln. eurų Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Latvijos tyrėjai su Baltijos mokslo programoje dalyvaujančių šalių tyrėjais
Lietuvos kvietimas teikti paraiškas 2020 m.  10 mln. eurų Lietuvos mokslo taryba Lietuvos tyrėjai su Baltijos mokslo programoje dalyvaujančių šalių tyrėjais

2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų interneto svetainės:

https://eeagrants.org/

https://www.eeagrants.lt/

Dokumentai