Pradžia EN

Studentų moksliniai tyrimai ir praktika (ES FI)

Veikla finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą. 

„Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ veikla skirstoma į dvi poveikles:

  • Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktiką) – tai vasaros atostogų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant praktikos vadovui. Veiklos trukmė 2 mėnesiai (vasaros atostogų metu);
  • Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu (studentų tyrimai) – tai rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui. Veiklos trukmė 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).

Pagal šią veiklą studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje Lietuvoje pagal pakopinių studijų I ar II pakopos arba vientisųjų studijų programą. Pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“ studentas organizuojamame konkurse negali dalyvauti: pirmosios pakopos pirmojo ir paskutiniojo kurso studentai; antrosios pakopos paskutiniojo kurso studentai; vientisųjų studijų pirmojo ir paskutiniojo kurso studentai.

Šiai veiklai įgyvendinti iš viso numatyta skirti iki 2 974 987,18 eurų (dviejų milijonų devynių šimtų septyniasdešimt keturių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų 18 ct) Europos socialinio fondo lėšų:

  • studentų tyrimų, 2017, 2018, 2019 ir 2021 metų kvietimui numatoma skirti iki 386 160 eurų (trijų šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimties eurų) Europos socialinio fondo lėšų, iš jų – humanitarinių, socialinių mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų sričių projektams skiriama iki 135 156 eurų (vieno šimto trisdešimt penkių tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt šešių eurų), o gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektams skiriama iki 251 004 eurų (dviejų šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio keturių eurų). 2020 metų kvietimui numatoma skirti iki 643 600 eurų (šešių šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių šešių šimtų eurų) Europos socialinio fondo lėšų, iš jų – humanitarinių, socialinių mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų sričių projektams skiriama iki 225 260 eurų (dviejų šimtų dvidešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt eurų), o gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektams skiriama iki 418 340 eurų (keturių šimtų aštuoniolikos tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt eurų).
  • studentų praktikos,  kvietimui numatoma skirti iki 257 440 eurų (dviejų šimtų penkiasdešimt septynių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimties eurų) Europos socialinio fondo lėšų, iš jų – humanitarinių, socialinių mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų sričių projektams skiriama iki 90 104 eurų (devyniasdešimt tūkstančių vieno šimto keturių eurų), o gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektams skiriama iki 167 336 eurų (vieno šimto šešiasdešimt septynių tūkstančių trijų šimtų trisdešimt šešių eurų);

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti ir pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijai keliamus reikalavimus atitinkantys:

  • universitetai;
  • kolegijos;  
  • valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

 


Informaciją teikia: